Fakultet za sport i psihologiju

Značajno priznanje koleginicama sa Odseka za psihologiju

Koleginice sa Odseka za psihologiju, Fakulteta za sport i turizam u Novom Sadu, osvojile su prvu nagradu za najbolji naučno-istraživački rad prezentovan na 12. Alpe-Adria međunarodnoj konferenciji u Rijeci. Rad je nagrađen u oblasti aktuelnosti teme, metodološkog pristupa, načina obrade podataka i njihove primenjivosti u praksi, kao i u samom izvođenju prezentacije.

Naslov nagrađenog rada je Indikatori traume na crtežima izbegličke dece, a autorke su Jelena Sokić, MA i prof. dr Dušanka Đurović.

Istraživanje je nastalo kao rezultat pružanja psihološke pomoći izbegličkoj deci iz Sirije (i ostalih ratom zahvaćenih zemalja) tokom njihovog puta kroz našu zemlju, a u okviru projekta UNHCR-a.