Fakultet za sport i psihologiju

Sa sajma turizma

U okviru 50. Međunarodnog sajma turizma u Novom Sadu održana je konferencija “Dunav – nove perspektive”, u organizaciji Dunavskog centra za kompetenciju i Novosadskog sajma. Cilj konferencije je bio je da se sagledaju strateški okviri regionalnog razvoja Dunavskog regiona i šire, te da se definišu ključni transnacionalni projekti i mogućnosti razvoja inovativnih prekograničnih proizvoda. Jedan panel je bio posvećen kulturnom turizmu. Na njemu je učestvovala profesorka sa našeg Fakulteta, doc. dr Ivana Volić, a na panelu se, između ostalog, diskutovalo o kulturnim rutama, načinima njihovog kreiranja, promocije i prodaje, kao i sa poteškoćama ljudi na terenu koji pružaju usluge turistima. Srbija već ima nekoliko nacionalnih ruta (Putevima Tesle, Putevima zmajeva, Putevima rudarstva – Balkan kolevka metalurgije, Tragovima romske kulture kroz Srbiju), i deo je dve kulturne rute koje je sertifikovao Savet Evrope – Transromanika i Putevi rimskih careva. Izazovi sa kojima se susreću sve ove rute su načini njihove promocije i prodaje, kao i vrste interpretacije i animacije mapiranih lokaliteta.