Fakultet za sport i psihologiju

Saradnja u okviru Erasmus+ programa

U sklopu programa Erasmus +, na Fakultetu za sport i turizam je u utorak, 31. oktobra 2017. godine, gostovala doc. dr Jasna Potočnik Topler, sa Fakulteta za turizam iz Brežica, Univerzitet u Mariboru, Slovenija.
Predavanje na temu: “Rhetoric in the tourism business” je pobudilo zanimljivu diskusiju i otvorilo brojna pitanja, na koja je doc. dr Potočnik Topler vrlo kompetentno i studiozno davala odgovore.