Fakultet za sport i turizam

Erasmus+

U sklopu programa Erasmus+, prof. dr Violeta Zubanov je u periodu od 15. do 21. decembra 2017. godine boravila na Fakultetu za turizam u Brežicama, Univerzitet u Mariboru.

Tom prilikom je prof. Zubanov održala planirana predavanja studentima III godine turizma i učestvovala u ostalim nastavnim i vannastvanim aktivnostima na Fakultetu. Studenti su aktivno diskutovali na teme „Etička načela u komunikaciji sa potrošačima“ i „Krizne komunikacije sa potrošačima“ i pokazali zavidan nivo analitičkih sposobnosti i razumevanja značaja obrađivanih tema.

U susretima i razgovorima sa kolegama sa Fakulteta za turizam iz Brežica, ustanovljene su moguće smernice dalje saradnje (nastavak saradnje u okviru programa Erasmus+, projektna saradnja, kao i novi vidovi razmene nastavnog kadra na svim nivoima studija), kao i zajedničko angažovanje u oblasti nauke sa posebnim osvrtom na časopis Tims.Acta.