Fakultet za sport i psihologiju

Poziv za učešće na II naučnom skupu Razvojne karakteristike deteta predškolskog uzrasta

Cilj Naučnog skupa je razmena znanja i iskustava u oblasti unapređenja razvoja, zdravlja i kvaliteta života predškolskog deteta. 

            Inicijalne teme skupa i tematske oblasti su:

RANO UČENJE I RAZVOJ

  • Kurikulum (program predškolskog vaspitanja i obrazovanja)
  • Organizacija života u predškolskoj ustanovi (dinamika rada vaspitno-obrazovnog procesa)
  • Razvojni procesi i učenje igrom
  • Rano učenje i razvoj

MOTORIČKA AKTIVNOST I RAZVOJ

  • Integracija sadržaja i aktivnosti u predškolskoj ustanovi
  • Posturalni status dece predškolskog uzrasta
  • Prevencija zdravlja dece predškolskog
  • Sport u predškolskim ustanovama
  • Igre kao motorička aktivnost u razvoju dece

Učešće za Skup se prijavljuje do 31.03.2014. godine. Učesnici/ce Naučnog skupa mogu prijaviti samo jedan autorski rad (kao autor ili koautor). Uz prijavljenu temu neophodno je dostaviti rezime rada (do 400 reči) na maternjem i na engleskom jeziku.

Formular za prijavu možete preuzeti ovde:
Prijava za učešće – Naučni skup – Razvojne karakteristike deteta predškolskog uzrasta – holistički pristup

Molimo Vas da prijave dostavite na e-mail adresu dekanat@tims.edu.rs sa naznakom za Drugi Naučni skup.

Cena kotizacije – 5.000,00 din i uključuje materijal, zbornik abstrakata, zajedničku večeru.