Fakultet za sport i psihologiju

Treći naučni skup – poziv

Pozivamo Vas da učestvujete u radu Trećeg naučnog skupa koji će se baviti razvojnim karakteristikama deteta predškolskog uzrasta holistički shvaćenim, pri čemu ćete svojim aktivnim pristupom doprineti njegovom značaju, ulozi i afirmaciji.
Na Skupu koji organizuju Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu i Fakultet za sport i turizam u Novom Sadu, biće predstavljeni radovi iz različitih naučno-stručnih disciplina, čije je područje interesovanja, pre svega, vaspitno-obrazovni proces, aktivnosti i podrška celovitom razvoju deteta.
Cilj Naučnog skupa je razmena znanja i iskustava u oblasti unapređenja razvoja, zdravlja i kvaliteta života predškolskog deteta.
Inicijalne teme skupa i tematske oblasti su:

RANO UČENJE I RAZVOJ
• Kurikulum (program predškolskog vaspitanja i obrazovanja)
• Organizacija života u predškolskoj ustanovi (dinamika rada vaspitno-obrazovnog procesa)
• Razvojni procesi i učenje igrom
• Rano učenje i razvoj

MOTORIČKA AKTIVNOST I RAZVOJ
• Integracija sadržaja i aktivnosti u predškolskoj ustanovi
• Posturalni status dece predškolskog uzrasta
• Prevencija zdravlja dece predškolskog uzrasta
• Sport u predškolskim ustanovama
• Igre kao motorička aktivnost u razvoju dece

Učešće na Skupu se prijavljuje do 15.03.2015. godine. Učesnici/ce Naučnog skupa mogu prijaviti samo jedan autorski rad (kao autor ili koautor). Uz prijavljenu temu neophodno je dostaviti rezime rada (do 400 reči) na maternjem i engleskom jeziku. Radovi koji budu saopšteni na skupu u formi sažetka biće štampani u Zborniku sažetaka. Prijava rada treba da sadrži: zvanje, ime i prezime autora/ke, instituciju i mesto zaposlenja, e-mail adresu, naslov rada, rezime rada na maternjem i engleskom jeziku. Uputstvo za autore možete preuzeti ovde, kao i napomene za autore.
Prihvaćeni radovi podležu anonimnoj recenziji, od kojih će najbolji (naučno istraživački), nakon pozitivne ocene recenzenata, biti objavljeni u naučnom časopisu za sport, turizam i velnes TIMS Acta, koji je vidljiv na SCI listi i kategorisan kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije. Formular za prijavu se nalazi u prilogu.
Cena kotizacije – 3.000,00 din po radu i uključuje materijal i Zbornik sažetaka
Molimo Vas da prijave dostavite na e-mail adresu dekanat@tims.edu.rs sa naznakom za Naučni skup.

Poziv i program za vaspitace razvojne karakteristike 2015

Formular za prijavu učesnika_2015