Fakultet za sport i psihologiju

Agenda za naučni skup

U prilogu je agenda za naučni skup  Razvojne karakteristike deteta predškolskog uzrasta – holistički pristup koji će se održati 25-26.aprila 2015. godine u saradnji Visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača, Novi Sad i Fakulteta za sport i turizam tims. Novi Sad.

Agenda za Naucni skup 2015 (PDF)