Fakultet za sport i psihologiju

Program celoživotnog učenja za vaspitače predškolskih ustanova

Pozivamo vaspitače i stručne saradnike predškolskih ustanova  da učestvuju u seminaru pod nazivom „Program celoživotnog učenja za vaspitače predškolskih ustanova“, koji će zajednički organizovati Fakultet za sport i turizam i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada, dana 26, 27. april i 9. maj 2014 godine u Novom Sadu.

TEME SEMINARA

RANO UČENJE I RAZVOJ

 • Kurikulum (program predškolskog vaspitanja i obrazovanja)
 • Organizacija života u predškolskoj ustanovi (dinamika vaspitno-obrazovnog procesa)
 • Razvojni procesi i učenje igrom
 • Rano učenje i razvoj

MOTORIČKA  AKTIVNOST  I RAZVOJ

 • Integracija sadržaja i aktivnosti u predškolskoj ustanovi
 • Posturalni status dece predškolskog uzrasta
 • Prevencija zdravlja dece predškolskog uzrasta
 • Sport  u predškolskim ustanovama
 • Igre kao motorička aktivnost u razvoju dece

 PREDAVAČI

 • Prof. dr Mile Ilić – Filozofski fakultet, Banja Luka
 • Prof. dr Jasmina Klemenović – Filozofski fakultet, Novi Sad
 • Prof. dr Marija Zotović – Filozofski fakultet, Novi Sad
 • Prof. dr Dušan Perić – Fakultet  za sport i turizam, Novi Sad
 • dr Ranko Rajović – Mensa
 • mr Dragana Koruga – Centar za interaktivnu pedagogiju
 • Preko 30 istraživača visokoškolskih ustanova

SERTIFIKATI

Učešće na skupu obezbeđuje dobijanje 25 sati (bodova) stručnog usavršavanja što je ekvivalentno vrednosti od 1 ESPB i pripada trećem korenu bodovanja stručnog usavršavanja vaspitača i saradnika koji se odnosi na međunarodne naučne skupove.

PROGRAM I DINAMIKA SEMINARA

1. Dan (Visoka škola za vaspitače, Novi Sad)
8:30h – Registracija učesnika
10:00h – Svečano otvaranje
10:45h do 18:15h – Teorijska predavanja
20:00h – Svečana večera uz živu muziku

2. Dan (Fakultet za sport i turizam tims.)
9:00h do 15:00h – Saopštenja istraživača i interaktivne radionice

3. Dan (Fakultet za sport i turizam tims.)
13:00h do 15:00h  – dodela sertifikata

CENA I NAČIN PLAĆANJA

3.000 dinara po učesniku (uključuje sve navedene sadržaje i sertifikat od 25 sati).
Vaspitači koji prijave rad koji će biti saopšten na skupu i u formi sažetka štampan u Zborniku, uplaćuju 5.000 dinara.

Uplaćuje se uplatnicom na žiro račun:
265-2010310003938-78; Šifra plaćanja 189; Poziv na broj 2-6
Napomena: Uplatnicu obavezno pokazati prilikom registracije (1. dan seminara).

ZAKONSKI OSNOV ZA DODELU SATI (BODOVA)

 • Član 96. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012)
 • Član 15. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (Sl. gl. RS br. 13/2012)
 • Član 62. Statuta Fakulteta za sport  i turizam

Zainteresovani se mogu prijaviti:

 • Elektronskim putem pomoću ovog formulara koji popunjen treba poslati na mail adresu: dekanat@tims.edu.rs.
 • Poštom, slanjem prijavnog lista koji se nalazi u dnu ovog dokumenta. Prijavu isecite i sa uplatnicom pošaljite na adresu: Fakultet za sport i turizam, ul. Radnička 30a, 21000  Novi Sad.

Rok za prijavu:

Do početka seminara Učesnici se odlučuju za jednu od dve navedene teme.

Sve informacije se mogu dobiti na sajtu Fakulteta za sport  i turizam – www.tims.edu.rs ili na telefone 021/530-633 i 021/530-231.