Fakultet za sport i psihologiju

Agenda za naučni skup

U prilogu je agenda za naučni skup  Razvojne karakteristike deteta predškolskog uzrasta – holistički pristup koji će se održati 25-26.aprila 2015. godine u saradnji Visoke strukovne…

Treći naučni skup – poziv

Pozivamo Vas da učestvujete u radu Trećeg naučnog skupa koji će se baviti razvojnim karakteristikama deteta predškolskog uzrasta holistički shvaćenim, pri čemu ćete svojim aktivnim…