Fakultet za sport i turizam

Dozvola za rad 2015
Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove
Akreditacija naučno-istraživačke delatnosti Fakulteta
Uverenje o akreditaciji Osnovne akademske studije Fizičko vaspitanje i sport
Uverenje o akreditaciji Osnovne akademske studije Menadžment i biznis u turizmu
Uverenje o akreditaciji Osnovne akademske studije Sportska psihologija
Uverenje o akreditaciji Master akademske studije Fizičko vaspitanje i sport
Uverenje o akreditaciji Master akademske studije Turizam i razvoj
Uverenje o akreditaciji Master akademske studije Primenjena psihologija
Uverenje o akreditaciji Doktorske akademske studije Fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija
Uverenje o akreditaciji Doktorske akademske studije Menadžment održivog razvoja u turizmu