Fakultet za sport i psihologiju

Ekološka održivost poslovanja u hotelijerstvu

Ekološka održivost poslovanja u hotelijerstvu

Doktorsku disertaciju kandidata Zorice Đurić, na temu „Ekološka održivost poslovanja u hotelijerstvu“ i Izveštaj o oceni disertacije, možete pogledati na linkovima ispod.Đurić Zorica_disertacija (PDF)Izveštaj o…

Faktori upravljanja karate klubom

Faktori upravljanja karate klubom

Doktorsku disertaciju kandidata MSc Lazara Radoša, na temu „Faktori upravljanja karate klubom“ i Izveštaj o oceni disertacije, možete pogledati na linkovima ispod.Disertacija-Radoš Lazar (PDF)Izveštaj o oceni…