TIMS.Acta

Naučno-stručni časopis TIMS Acta (M52) je, od 2007. godine, zvanična publikacija Fakulteta za sport i psihologiju iz Novog Sada koja izlazi dva puta godišnje.  U našem časopisu se objavljuju originalni naučni i stručni radovi, pregledni članci i patenti iz oblasti korespodentnih sa naukom o sportu, zdravlju i psihologiji. Svi radovi se štampaju na srpskom (i međusobno razumljivim jezicima) i/ili engleskom jeziku, i podležu dvostruko zaštićenoj recenziji.

Glavni i odgovorni urednik

Prof. dr Stanislava Popov

Fakultet za sport i psihologiju Tims
Univerzitet Educons, Novi Sad
stanislava.popov@tims.edu.rs

Uređivački odbor

Zlatko Ahmetović (Univerzitet Educons, Srbija), Dragica Tomka (Univerzitet Educons, Srbija), Mikloš Biro (Univerzitet Educons, Srbija), Dušan Perić (Univerzitet Educons, Srbija), Jasna Potočnik Topler (Univerza v Maribor, Slovenia), Serafim Aleksiu (Aristotle University of Thessaloniki, Greece), Milivoj Dopsaj (Univerzitet u Beogradu, Srbija), Boris Bukovec (Fakulteta za organizacijske študije, Novo Mesto, Slovenia), Igor Jukić (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska), Nebojša Nešić (Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, Hrvatska), Tomislav Okičić (Univerzitet u Nišu, Srbija), Nikolaos Oxizoglou (Ministry of Education and Religious Affairs, Greece), Andrius Brusokas (Univeristy of Applied Sciences, Lithuania), Vesna Đukić (Univerzitet u Beogradu, Srbija), Ksenija Keča (VPŠ Libertas, Hrvatska), Marjetka Rangus (Univerza v Mariboru, Slovenia), Predrag Cvetičanin (Univerzitet u Nišu, Srbija), Bela Muhi (Univerzitet Educons, Srbija), Srđan Redžepagić (Université Nica Sophia Antipoli, France).

Indeksiran

Repozitorijum NBS

Tims.Acta (ISSN 1452-9467) (UDK 796+338.48) izlazi dva puta godišnje.

Tehnički urednik: MSc Jovan Plećaš.
Izdavač časopisa: Fakultet za sport i psihologiju Tims, Radnička 30a/II, Novi Sad.
Telefon: (+381)-21-530-633.
Faks: (+381)-21-530-232.
E-mail: redakcija@tims.edu.rs
Štampa: Studio R, Novi Sad.

Sva prava zadržana.

Uputstvo za autore

Uputstvo možete pogledati OVDE.

Ukoliko želite da prijavite članak, to možete učiniti OVDE.

Uređivačku politku časopisa Tims.Acta možete pogledati OVDE.