TIMS.Acta

Naučno-stručni časopis TIMS Acta (M52) je, od 2007. godine, zvanična publikacija Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada koja izlazi dva puta godišnje.  U našem časopisu se objavljuju originalni naučni i stručni radovi, pregledni članci i patenti iz oblasti korespodentnih sa naukom o sportu, zdravlju, turizmu i psihologiji. Svi radovi se štampaju na srpskom (i međusobno razumljivim jezicima) i/ili engleskom jeziku, i podležu dvostruko zaštićenoj recenziji.

Uputstvo za autore

Uputstvo možete preuzeti OVDE (PDF).