Fakultet za sport i psihologiju

Edukacija za Sportskog operativnog trenera ‒ sportskog učitelja  realizuje se u fondu od 360 časova. Ovaj nivo edukacije je potrebno završiti kako biste bili osposobljeni za rad sa decom mlađom od 16 godina. Neophodan preduslov za upis je završen treći nivo edukacije, odnosno stečeno zvanje Sportskog oprativnog trenera. Nastavni predmeti koji se realizuju su: Zdravstveno vaspitanje dece, Fiziologija sporta dece, Pedagogija u sportu dece, Psihologija u sportu dece, Zaštita prava dece u sportu, Dečija antropomotorika, Motorna kontrola i motorno učenje, Metodika u radu sa decom, Stručna (sportsko-pedagoška)praksa.

Cena školarine za IV nivo Sportski operativni trener ‒ sportski učitelj (uslov je završen III nivo za Sportskog operativnog trenera da bi se pristupilo edukaciji za IV nivo) iznosi 380 evra, dok za polaznike koji su III nivo za Sportskog operativnog trenera završili na Fakultetu za sport i psihologiju cena iznosi 280 evra.

Nastavni predmeti za trenere u sportu – sportske učitelje sa fondom časova

Br. Nastavni predmet / sadržaj Fond čaasova Oblik nastave
predavanja vežbe
Opšti deo 120 90 30
1. Zdravstveno vaspitanje dece 16 12 4
2. Fiziologija sporta dece 32 24 8
3. Pedagogija u sportu dece 32 24 8
4. Psihologija u sportu dece 32 24 8
5. Zaštita prava dece u sportu 8 6 2
Posebni deo (užestručna oblast) 240 140 100
6. Dečja antropomotorika 80 60 20
7. Motorna kontrola i motorno učenje 32 24 8
8. Metodika u radu sa decom 80 48 32
9. Stručna (sportsko-pedagoška) praksa 48 8 40
Ukupno: 360 230 130
10. Stručni završni ispit Samostalni rad kandidata

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 021 530 633, 021 530 231 ili 063 256 624, i putem mejla na: sava.rajkovic@tims.edu.rs