Fakultet za sport i psihologiju

Edukacija za Sportskog operativnog trenera ‒ sportskog učitelja  realizuje se u fondu od 360 časova. Ovaj nivo edukacije je potrebno završiti kako biste bili osposobljeni za rad sa decom mlađom od 16 godina. Neophodan preduslov za upis je završen treći nivo edukacije, odnosno stečeno zvanje Sportskog oprativnog trenera. Nastavni predmeti koji se realizuju su: Zdravstveno vaspitanje dece, Fiziologija sporta dece, Pedagogija u sportu dece, Psihologija u sportu dece, Zaštita prava dece u sportu, Dečija antropomotorika, Motorna kontrola i motorno učenje, Metodika u radu sa decom, Stručna (sportsko-pedagoška)praksa.

Cena školarine za IV nivo Sportski operativni trener ‒ sportski učitelj (uslov je završen III nivo za Sportskog operativnog trenera da bi se pristupilo edukaciji za IV nivo) iznosi 340 evra, dok za polaznike koji su III nivo za Sportskog operativnog trenera završili na Fakultetu za sport i turizam cena iznosi 240 evra.

Nastavni predmeti za trenere u sportu – sportske učitelje sa fondom časova

Br.Nastavni predmet / sadržajFond čaasova Oblik nastave
predavanjavežbe
Opšti deo1209030
1.Zdravstveno vaspitanje dece16124
2.Fiziologija sporta dece32248
3.Pedagogija u sportu dece32248
4.Psihologija u sportu dece32248
5.Zaštita prava dece u sportu862
Posebni deo (užestručna oblast)240140100
6.Dečja antropomotorika806020
7.Motorna kontrola i motorno učenje32248
8.Metodika u radu sa decom804832
9.Stručna (sportsko-pedagoška) praksa48840
Ukupno:360230130
10.Stručni završni ispitSamostalni rad kandidata

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 021 530 633, 021 530 231 ili 063 256 624, i putem mejla na: sava.rajkovic@tims.edu.rs