Fakultet za sport i psihologiju

Program razvoja turizma opštine Senta

Naručilac: opština SentaGodina: 2017. Program razvoja turizma opštine Senta je koncipiran kao dokument kojim se usmerava razvoj turizma u opštini Senta u cilju identifikacije turizma kao…