Psihologija

KANDIDATI KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI NA NEKOM OD SRODNIH FAKULTETA, MOGU SE UPISATI BEZ POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA.

GODINE

SEMESTARA

ESPB Bodova

Četvorogodišnji akreditovani studijski program (240 ESPB) pokriva sve relevantne oblasti psihologije, sa posebnim akcentom na naučno zasnovanim znanjima o tome kako, u kontekstu sporta, ljudi doživljavaju druge i okolinu, kako oblikuju svoja razmišljanja, kako funkcionišu kao pojedinci, a kako u grupi. Specifičan fokus studijskog programa na sportsku psihologiju, omogućava studentima da steknu i usmere svoja znanja i veštine ka razvoju karijere u oblasti sporta. Pored toga, opcije po završetku studija su brojne, uključujući usavršavanja i sticanje iskustva kroz stažiranja i/ili stručne prakse, napredak ka nastavnim ili istraživačkim pozicijama u oblasti visokog obrazovanja, kao i dalji razvoj veština u različitim primenjenim oblastima psihologije (npr. savetovanje, klinička praksa, obrazovanje, mentalno zdravlje).

Nastavni plan i program osnovnih studija je dizajniran tako da osposobi studente za razumevanje osnovnih teorijskih pretpostavki i sistema na kojima se zasniva savremena psihologija, nakon čega stiču akademsko zvanje Diplomirani psiholog. Program master akademskih studija prati nastavni plan koji se fokusira na specifične psihološke discipline, te usmerava razvoj znanja i veština koje su od ključne važnosti za primenjenu i istraživačku psihološku praksu.

1. godina

Kognitivna psihologija
Fiziologija
Primenjena informatika
Blok izbornih predmeta 1 (bira se 1 od 3)
Sociologija
Pedagogija
Biološka antropologija
Engleski jezik 1
Humana genetika
Psihologija motivacije i emocija
Metodologija naučnih istraživanja
Statistika
Engleski jezik 2

2. godina

Psihologija učenja
Psihometrija
Razvojna psihologija
Psihologija ličnosti
Engleski jezik 3
Socijalna psihologija
Mentalno zdravlje
Osnovi psihopatologije
Engleski jezik 4
Upravljanje procesima komunikacije sa potrošačima

3. godina

Psihologija odraslog doba i starenja
Pedagoška psihologija
Socijalna patologija
Organizacijska psihologija
Antropomotorika
Osnovi kliničke psihologije
Osnovi psihoterapije i savetovanja
Praktikum iz pedagoške psihologije
Politička psihologija
Blok izbornih predmeta 2 (bira se 1 od 3)
Didaktika
Komunikologija

4. godina

Zdravstvena psihologija
Psihodijagnostika
Upravljanje ljudskim resursima
Škole i pravci u psihologiji
Blok izbornih predmeta 3 (bira se 1 od 2)
Kineziologija
Neuropsihologija
Kognitivna terapija
Psihološke intervencije u razvojnom dobu
Klinički praktikum
Psihologija marketinga
Blok izbornih predmeta 4 (bira se 1 od 3)
Liderstvo i personalni menadžment
Psihologija hendikepiranih
Psihološke intervencije u sportu

Stručni domen sportske psihologije jeste odgovor na pitanje kako psihološki faktori utiču na sportske performanse, ali i kako vežbanje utiče na psihofiziološko stanje organizma. Zato je potrebno da sportski psiholog poznaje zakonitosti psihičkog razvoja i pojava koje se vezuju za različite uzraste, budući da se sportom bave različite generacije i ljudi različitih psihofizičkih sposobnosti. Potrebno je poznavati specifične tehnike psihološke procene, tehnike mentalne pripreme sportista, motivaciju, pravila timskog rada i organizacije, fiziološke i psihološke zakonitosti motornog učenja, elementarne aspekte sportske medicine, kao i osnovne tehnike psihološkog savetovanja i psihoterapije. Kada se sve ovo uzme u obzir, jasno je da sportski psiholog mora prvo da ovlada opštim psihološkim znanjima i veštinama koja podrazumevaju poznavanje teorija ličnosti, principa psihološkog testiranja, adekvatnih intervencija u kriznim periodima, razlikovanje mentalnog zdravlja od patologije, itd. Pored navedenog, važno je da svršeni student Sportske psihologije poznaje bazičnu metodologiju istraživanja u svojoj oblasti, da bude osposobljen da prepozna i upotrebi relevantnu stručnu literature, kao i da je adekvatno tumači. Drugim rečima, pre sportske psihologije neophodno je poznavati psihologiju, uopšte. Tako, nakon završenih osnovnih studija, naši studenti se, osim na sportsku, mogu usmeriti i na druge praktične grane psihologije. Više informacija o usmerenjima ka različitim oblastima psihologije na Fakultetu za sport i turizam, možete pogledati u odeljku o master studijama primenjene psihologije.

POGLEDAJTE I OSTALE STUDIJSKE PROGRAME