Psihologija

GODINE

SEMESTARA

ESPB Bodova

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija psihologije jeste pružanje osnovnih znanja iz oblasti vodećih psiholoških teorijskih sistema i istraživačkih metoda, sa ciljem osposobljavanja studenta za samostalan stručni rad u različitim oblastima primenjene psihologije, kao i sticanje osnovnih psiholoških znanja za nastavak studija na master nivou.
Struktura ovog studijskog programa, pored opštih predmeta kao što su strani jezik i primenjena informatika, pokriva gotovo sve bazične oblasti psihologije, odnosno njene teorijske i primenjene grane, uz nekoliko predmeta iz oblasti sporta i sportske psihologije. Na ovom nivou studija student izučava biološku osnovu za razumevanje psihičkih procesa i ponašanja, osnove funkcionisanja kognitivnih, emocionalnih i motivacionih procesa, metodologiju naučnih istraživanja uz osnovne statističke metode, zakonitosti konstruisanja i interpretiranja psiholoških mernih instrumenata, zakonitosti psihičkog razvoja i funkcionisnja ličnosti. Primenjene oblasti psihologije koje nudi ovaj studijski program jesu sportska, klinička, pedagoška i organizacijska psihologija.Ovakva struktura studijskog programa priprema studenta za stručno i samostalno obavljanje psihološke prakse u mnogim oblastima primenjene psihologije, izuzev za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama za koji je neophodno završiti master studije psihologije.
Ovaj nivo studija takođe omogućava studentu da kritički interpretira naučnu i stručnu literaturu, da koristi strani jezik u stručnoj komunikaciji, da koristi računar u profesionalnom radu, naročito u domenu obrade podataka, da učestvuje u interdisciplinarnom timskom radu kao psiholog, da se koristi psihološkim instrumentarijumom u različitim oblastima psihologije. Studijski program je takođe osnova za nastavak studija psihologije i sticanje specifičnih profesionalnih znanja i veština.
U opštijem smislu, svrha ovog studijskog programa obuhvata podsticanje razvoja psihologije kao nauke, te stoga empirijski potkrepljene struke, kao i implementaciju humanističkih vrednosti u društveno okruženje.

Nakon završetka studija stiče se zvanje Diplomirani psiholog.

1. godina

Kognitivna psihologija
Fiziologija
Primenjena informatika
Blok izbornih predmeta 1 (bira se 1 od 3)
Sociologija
Pedagogija
Biološka antropologija
Engleski jezik 1
Humana genetika
Psihologija motivacije i emocija
Metodologija naučnih istraživanja
Statistika
Engleski jezik 2

2. godina

Psihologija učenja
Psihometrija
Razvojna psihologija
Psihologija ličnosti
Engleski jezik 3
Socijalna psihologija
Mentalno zdravlje
Osnovi psihopatologije
Engleski jezik 4
Upravljanje procesima komunikacije sa potrošačima

3. godina

Psihologija odraslog doba i starenja
Pedagoška psihologija
Socijalna patologija
Organizacijska psihologija
Antropomotorika
Osnovi kliničke psihologije
Osnovi psihoterapije i savetovanja
Praktikum iz pedagoške psihologije
Politička psihologija
Blok izbornih predmeta 2 (bira se 1 od 3)
Didaktika
Komunikologija

4. godina

Zdravstvena psihologija
Psihodijagnostika
Upravljanje ljudskim resursima
Škole i pravci u psihologiji
Blok izbornih predmeta 3 (bira se 1 od 2)
Kineziologija
Neuropsihologija
Kognitivna terapija
Psihološke intervencije u razvojnom dobu
Klinički praktikum
Psihologija marketinga
Blok izbornih predmeta 4 (bira se 1 od 3)
Liderstvo i personalni menadžment
Psihologija hendikepiranih
Psihološke intervencije u sportu

1. godina

Kognitivna psihologija
Fiziologija
Primenjena informatika
Blok izbornih predmeta 1 (bira se 1 od 2)
Pedagogija
Biološka antropologija
Blok izbornih predmeta 2 (bira se 1 od 2)
Engleski jezik 1
Nemački jezik 1
Humana genetika
Psihologija motivacije i emocija
Metodologija psiholoških istraživanja
Statistika
Blok izbornih predmeta 3 (bira se 1 od 2)
Engleski jezik 2
Nemački jezik 2

2. godina

Psihologija učenja
Psihometrija
Razvojna psihologija
Socijalna psihologija
Blok izbornih predmeta 4 (bira se 1 od 2)
Engleski jezik 3
Nemački jezik 3
Psihologija ličnosti
Mentalno zdravlje
Osnovi psihopatologije
Blok izbornih predmeta 5 (bira se 1 od 2)
Engleski jezik 4
Nemački jezik 4
Blok izbornih predmeta 6 (bira se 1 od 2)
Komunikologija
Interkulturalizam: teorije, politike i prakse

3. godina

Psihologija odraslog doba i starenja
Pedagoška psihologija
Socijalna patologija
Organizacijska psihologija
Blok izbornih predmeta 7 (bira se 1 od 2)
Andragogija
Antropomotorika
Osnovi kliničke psihologije
Osnovi psihoterapije i savetovanja 1
Praktikum iz pedagoške psihologije
Škole i pravci u psihologiji
Blok izbornih predmeta 8 (bira se 1 od 3)
Didaktika
Upravljanje procesima komunikacije sa potrošačima

4. godina

Zdravstvena psihologija
Psihodijagnostika
Upravljanje ljudskim resursima
Blok izbornih predmeta 9 (bira se 1 od 2)
Politička psihologija
Neuropsihologija
Stručna praksa
Osnovi psihoterapije i savetovanja 2
Psihološke intervencije u razvojnom dobu
Klinički praktikum
Blok izbornih predmeta 10 (bira se 1 od 3)
Liderstvo i personalni menadžment
Psihologija marketinga
Psihološke intervencije u sportu
Predmet završnog rada
Završni rad

Završetkom osnovnih akademskih studija psihologije, student stiče znanja i veštine koje ga kvalifikuju za samostalno obavljanje stručnih poslova u različitim oblastima psihologije, izuzimajući obrazovno-vaspitni rad. Kompetencije svršenih studenata obuhvataju savladana znanja koja pokrivaju bazične oblasti psihologije (opštu, razvojno-pedagošku, industrijsko-organizacionu i kliničku, uz dodatak sportske psihologije), tako da se oni u profesionalnom razvoju ili daljem školovanju, mogu usmeravati prema svojim interesovanjima.
U pogledu stručnih kompetencija, od diplomiranog studenta se očekuje da pokaže sveobuhvatno znanje i razumevanje proučavanih predmeta, razumevanje i sposobnost primene osnovnih naučno-istraživačkih metoda, poznavanje razvoja psihologije kao nauke i struke, adekvatno korišćenje stručne literature iz oblasti, da upotrebljava relevantna naučna i stručna znanja u razumevanju i objašnjavanju ljudskog ponašanja, da se koristi stečenim znanjima u planiranju intervencija u radu sa različitim ciljnim grupama, da se adekvatno koriste psihološkim instrumentima.
Od studenta se nakon završetka osnovnih studija psihologije očekuje da bude
sposoban da samostalno primenjuje statističke procedure u oblasti humanističkih nauka i društvenih delatnosti, da učestvuje u projektovanju i realizaciji različitih psihosocijalnih programa, kao i programa prevencije u oblasti mentalnog zdravlja, da samostalno obavlja delatnosti iz psihološke struke, sa izuzetkom rada u obrazovanju.
U pogledu ostalih kompetencija, od svršenih studenata se očekuje usvajanje i poštovanje profesionalne etike, humanističkih vrednosti, poznavanje osnovnih komunikacijskih veština neophodnih za adekvatno obavljanje posla i poštovanje zakonskih okvira struke.
Od diplomiranog studenta se takođe očekuje da bude osposobljen za samostalnu analizu i evaluaciju sopstvenog rada, za prepoznavanje relevatnih društvenih problema i ulogu psihologa u njihovom razjašnjavanju, da razume značaj ličnog doprinosa napretku svoje društvene zajednice, da prepozna prostor za saradnju sa stručnjacima iz srodnih ili komplementarnih oblasti, kao i različitim organizacijama, da shvata značaj permanentnog obrazovanja i stručnog usavršavanja.

POGLEDAJTE I OSTALE STUDIJSKE PROGRAME