Psihologija

OBAVEŠTENJE – KVOTA ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM PSIHOLOGIJA JE POPUNJENA.
IZ TOG RAZLOGA II UPISNI ROK NEĆE BITI ORGANIZOVAN

GODINE

SEMESTARA

ESPB Bodova

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija psihologije jeste pružanje osnovnih znanja iz oblasti vodećih psiholoških teorijskih sistema i istraživačkih metoda, sa ciljem osposobljavanja studenta za samostalan stručni rad u različitim oblastima primenjene psihologije, kao i sticanje osnovnih psiholoških znanja za nastavak studija na master nivou.
Struktura ovog studijskog programa, pored opštih predmeta kao što su strani jezik i primenjena informatika, pokriva gotovo sve bazične oblasti psihologije, odnosno njene teorijske i primenjene grane, uz nekoliko predmeta iz oblasti sporta i sportske psihologije. Na ovom nivou studija student izučava biološku osnovu za razumevanje psihičkih procesa i ponašanja, osnove funkcionisanja kognitivnih, emocionalnih i motivacionih procesa, metodologiju naučnih istraživanja uz osnovne statističke metode, zakonitosti konstruisanja i interpretiranja psiholoških mernih instrumenata, zakonitosti psihičkog razvoja i funkcionisnja ličnosti. Primenjene oblasti psihologije koje nudi ovaj studijski program jesu sportska, klinička, pedagoška i organizacijska psihologija.Ovakva struktura studijskog programa priprema studenta za stručno i samostalno obavljanje psihološke prakse u mnogim oblastima primenjene psihologije, izuzev za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama za koji je neophodno završiti master studije psihologije.
Ovaj nivo studija takođe omogućava studentu da kritički interpretira naučnu i stručnu literaturu, da koristi strani jezik u stručnoj komunikaciji, da koristi računar u profesionalnom radu, naročito u domenu obrade podataka, da učestvuje u interdisciplinarnom timskom radu kao psiholog, da se koristi psihološkim instrumentarijumom u različitim oblastima psihologije. Studijski program je takođe osnova za nastavak studija psihologije i sticanje specifičnih profesionalnih znanja i veština.
U opštijem smislu, svrha ovog studijskog programa obuhvata podsticanje razvoja psihologije kao nauke, te stoga empirijski potkrepljene struke, kao i implementaciju humanističkih vrednosti u društveno okruženje.

Nakon završetka studija stiče se zvanje Diplomirani psiholog.

1. godina

Kognitivna psihologija
Fiziologija
Primenjena informatika
Blok izbornih predmeta 1 (bira se 1 od 3)
Sociologija
Pedagogija
Biološka antropologija
Engleski jezik 1
Humana genetika
Psihologija motivacije i emocija
Metodologija naučnih istraživanja
Statistika
Engleski jezik 2

2. godina

Psihologija učenja
Psihometrija
Razvojna psihologija
Psihologija ličnosti
Engleski jezik 3
Socijalna psihologija
Mentalno zdravlje
Osnovi psihopatologije
Engleski jezik 4
Upravljanje procesima komunikacije sa potrošačima

3. godina

Psihologija odraslog doba i starenja
Pedagoška psihologija
Socijalna patologija
Organizacijska psihologija
Antropomotorika
Osnovi kliničke psihologije
Osnovi psihoterapije i savetovanja
Praktikum iz pedagoške psihologije
Politička psihologija
Blok izbornih predmeta 2 (bira se 1 od 3)
Didaktika
Komunikologija

4. godina

Zdravstvena psihologija
Psihodijagnostika
Upravljanje ljudskim resursima
Škole i pravci u psihologiji
Blok izbornih predmeta 3 (bira se 1 od 2)
Kineziologija
Neuropsihologija
Kognitivna terapija
Psihološke intervencije u razvojnom dobu
Klinički praktikum
Psihologija marketinga
Blok izbornih predmeta 4 (bira se 1 od 3)
Liderstvo i personalni menadžment
Psihologija hendikepiranih
Psihološke intervencije u sportu

1. godina

Kognitivna psihologija
Fiziologija
Primenjena informatika
Blok izbornih predmeta 1 (bira se 1 od 2)
Pedagogija
Biološka antropologija
Blok izbornih predmeta 2 (bira se 1 od 2)
Engleski jezik 1
Nemački jezik 1
Humana genetika
Psihologija motivacije i emocija
Metodologija psiholoških istraživanja
Statistika
Blok izbornih predmeta 3 (bira se 1 od 2)
Engleski jezik 2
Nemački jezik 2

2. godina

Psihologija učenja
Psihometrija
Razvojna psihologija
Socijalna psihologija
Blok izbornih predmeta 4 (bira se 1 od 2)
Engleski jezik 3
Nemački jezik 3
Psihologija ličnosti
Mentalno zdravlje
Osnovi psihopatologije
Blok izbornih predmeta 5 (bira se 1 od 2)
Engleski jezik 4
Nemački jezik 4
Blok izbornih predmeta 6 (bira se 1 od 2)
Komunikologija
Interkulturalizam: teorije, politike i prakse

3. godina

Psihologija odraslog doba i starenja
Pedagoška psihologija
Socijalna patologija
Organizacijska psihologija
Blok izbornih predmeta 7 (bira se 1 od 2)
Andragogija
Antropomotorika
Osnovi kliničke psihologije
Osnovi psihoterapije i savetovanja 1
Praktikum iz pedagoške psihologije
Škole i pravci u psihologiji
Blok izbornih predmeta 8 (bira se 1 od 3)
Didaktika
Upravljanje procesima komunikacije sa potrošačima

4. godina

Zdravstvena psihologija
Psihodijagnostika
Upravljanje ljudskim resursima
Blok izbornih predmeta 9 (bira se 1 od 2)
Politička psihologija
Neuropsihologija
Stručna praksa
Osnovi psihoterapije i savetovanja 2
Psihološke intervencije u razvojnom dobu
Klinički praktikum
Blok izbornih predmeta 10 (bira se 1 od 3)
Liderstvo i personalni menadžment
Psihologija marketinga
Psihološke intervencije u sportu
Predmet završnog rada
Završni rad

Završetkom osnovnih akademskih studija psihologije, student stiče znanja i veštine koje ga kvalifikuju za samostalno obavljanje stručnih poslova u različitim oblastima psihologije, izuzimajući obrazovno-vaspitni rad. Kompetencije svršenih studenata obuhvataju savladana znanja koja pokrivaju bazične oblasti psihologije (opštu, razvojno-pedagošku, industrijsko-organizacionu i kliničku, uz dodatak sportske psihologije), tako da se oni u profesionalnom razvoju ili daljem školovanju, mogu usmeravati prema svojim interesovanjima.
U pogledu stručnih kompetencija, od diplomiranog studenta se očekuje da pokaže sveobuhvatno znanje i razumevanje proučavanih predmeta, razumevanje i sposobnost primene osnovnih naučno-istraživačkih metoda, poznavanje razvoja psihologije kao nauke i struke, adekvatno korišćenje stručne literature iz oblasti, da upotrebljava relevantna naučna i stručna znanja u razumevanju i objašnjavanju ljudskog ponašanja, da se koristi stečenim znanjima u planiranju intervencija u radu sa različitim ciljnim grupama, da se adekvatno koriste psihološkim instrumentima.
Od studenta se nakon završetka osnovnih studija psihologije očekuje da bude
sposoban da samostalno primenjuje statističke procedure u oblasti humanističkih nauka i društvenih delatnosti, da učestvuje u projektovanju i realizaciji različitih psihosocijalnih programa, kao i programa prevencije u oblasti mentalnog zdravlja, da samostalno obavlja delatnosti iz psihološke struke, sa izuzetkom rada u obrazovanju.
U pogledu ostalih kompetencija, od svršenih studenata se očekuje usvajanje i poštovanje profesionalne etike, humanističkih vrednosti, poznavanje osnovnih komunikacijskih veština neophodnih za adekvatno obavljanje posla i poštovanje zakonskih okvira struke.
Od diplomiranog studenta se takođe očekuje da bude osposobljen za samostalnu analizu i evaluaciju sopstvenog rada, za prepoznavanje relevatnih društvenih problema i ulogu psihologa u njihovom razjašnjavanju, da razume značaj ličnog doprinosa napretku svoje društvene zajednice, da prepozna prostor za saradnju sa stručnjacima iz srodnih ili komplementarnih oblasti, kao i različitim organizacijama, da shvata značaj permanentnog obrazovanja i stručnog usavršavanja.

POGLEDAJTE I OSTALE STUDIJSKE PROGRAME