Sport

GODINE

SEMESTARA

ESPB Bodova

Osnovne akademske studije Fizičkog vaspitanja i sporta se izvode tokom četiri akademske godine (8 semestara). Osnovni ciljevi studijskog programa su da studentima: (1) obezbedi kompleksne informacije o zakonitostima ljudskog kretanja; (2) upozna ih sa pedagoško-psihološkim, metodičkim i fiziološkim principima motornog učenja i razvoja motoričkih sposobnosti; te (3) da ih upozna sa savremenim sistemima fizičkog vaspitanja i sporta.
Glavni ishodi procesa učenja su: (1) osobosobljenost dilomiranih studenata da samostalno sprovode sve programe fizičkog vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, kao i aktivnosti trenažnog procesa u sportu za koji su se pripremili kroz izborne predmete; (2) usvojenost dovoljnog obima znanja za kompetentnu holističku analizu problema fizičkog vaspitanja i sporta; (3) sposobnost za kreiranje specijalnih programa primenljivih u standardnim i nestandardnim uslovima rada. Završetkom ovog studijskog programa student stiče akademski naziv Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta.

Ukupan broj ESPB-a koje student mora da sakupi da bi završio ovaj stepen studija je 240.  Plan studija Fizičkog vaspitanja i sporta obuhvata obavezne i izborne predmete. Obavezni predmeti obuhvataju oblasti od suštinskog značaja za razumevanje osnovnih teorijskih pretpostavki i sistema na kojima se temelji savremeno fizičko vaspitanje i sport. Među njima su predmeti opšte obrazovnog karaktera (Anatomija, Fiziologija, Pedagogija, Didaktika); predmeti koji studente upoznaju sa osnovnim metodološkim alatima (Statistika, Dijagnostika…), kao i predmeti vezani za ovladavanje veštinama značajnim za primenu teorijskih znanja u praksi (Antropomotorika, Metodika, Individualni i Kolektivni sportovi u procesima vaspitanja i obrazovanja…).
Studijski program sadrži i obaveznu pedagošku praksu koja se realizuje u drugoj, trećoj i četvrtoj godini studija sa ciljem da se studentima omogući primena stečenih teorijskih znanja u realnom okruženju u kojem će raditi. Izborni predmeti omogućavaju sticanje specifičnih znanja i veština koje studentu pružaju mogućnost da obavlja širi spektar poslova u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.

10 razloga zašto da studirate sport na tims.u

 1. Akreditovan i priznat studijski program i višegodišnje iskustvo.
 2. Savremene nastavne metode usmerene ka usvajanju praktičnih znanja i razvoju veština i sposobnosti.
 3. Rad u malim grupama koji omogućava interakciju, dobru komunikaciju sa predavačima i visok kvalitet studija.
 4. Kontakt sa praksom i gostovanja stručnjaka iz vodećih sportskih klubova i institucija.
 5. Ljubazan tim studentske službe koji će vas pratiti od upisa do dodele diplome.
 6. Visoke ocene studenata u svim oblastima funkcionisanja Fakulteta koje ukazuju na našu usmerenost ka studentima.
 7. Praktičan rad u laboratoriji za funkcionalnu dijagnostiku uz pomoć vrhunskih sportista i stručnjaka.
 8. Savremeno opremljen i kvalitetno uređen prostor obezbeđuje vrhunsku radnu atmosferu.
 9. Mogućnost izbora nekoliko nivoa studija (od 4 do 8 godina) u skladu sa vašim potrebama.
 10. Dodatne vannastavne aktivnosti koje obogaćuju studentski život.

1. godina

Kineziologija
Engleski jezik 1
Sociologija
Individualni sportovi u procesima vaspitanja i obrazovanja 1
Funkcionalna anatomija
Teorija fizičkog vaspitanja
Higijena sa zdravstvenom ekologijom
Pedagoška psihologija
Individualni sportovi u procesima vaspitanja i obrazovanja 2
Primenjena informatika
Engleski jezik 2

2. godina

Kolektivni sportovi u procesima vaspitanja i obrazovanja 1
Pedagogija
Biološka antropologija
Antropomotorika
Fiziologija
Osnove menadžmenta
Didaktika
Blok izbornih predmeta 1 (bira se 1 od 7)
Atletika 1
Fitnes 1
Košarka 1
Plivanje 1
Stoni tenis 1
Karate 1
Fudbal 1
Kolektivni sportovi u procesima vaspitanja i obrazovanja 2

3. godina

Biomehanika
Metodika upravljanja trenažnim procesima
Sport u školama
Metodika nastave fizičkog vaspitanja
Blok izbornih predmeta 2 (bira se 1 od 2)
Sportski događaji
Prikaz sportova
Vežbanje i zdravlje
Blok izbornih predmeta 3 (bira se 1 od 3)
Metodika predškolskog fizičkog vaspitanja
Metodika fizičkog vaspitanja posebnih grupa
Teorija i metodika rekreacije
Blok izbornih predmeta 4 (bira se 1 od 7)
Atletika 2
Fitnes 2
Košarka 2
Plivanje 2
Stoni tenis 2
Karate 2
Fudbal 2
Pedagoška praksa

4. godina

Primenjena statistika
Kineziterapija
Blok izbornih predmeta 5 (bira se 1 od 3)
Letnje aktivnosti u prirodi
Zimske aktivnosti u prirodi
Aktivnosti na vodi
Pravo i etika
Komunikologija
Dijagnostika u fizičkom vaspitanju i sportu
Razvojna psihologija
Medicina sporta
Diplomski ispit

1. godina

1.Teorija fizičke kulture
2.Blok izbornih predmeta 1:
Engleski jezik 1
Nemački jezik 1
3.Sociologija
4.Individualni sportovi u procesima vaspitanja i obrazovanja 1
5.Anatomija
6.Teorija fizičkog vaspitanja
7.Higijena sa zdravstvenom ekologijom
8.Razvojna psihologija
9.Individualni sportovi u procesima vaspitanja i obrazovanja 2
10.Primenjena informatika
11.Blok izbornih predmeta 2
Engleski jezik 2
Nemački jezik 2

2. godina

1.Kolektivni sportovi u procesima vaspitanja i obrazovanja 1
2.Pedagogija
3.Biološka antropologija
4.Antropomotorika
5.Fiziologija
6.Osnove menadžmenta
7.Didaktika
8.Blok izbornih predmeta 3 (bira se 1 od 5)
Atletika 1
Fitnes 1
Plivanje 1
Stoni tenis 1
Fudbal 1
9.Kolektivni sportovi u procesima vaspitanja i obrazovanja 2
10.Pedagoška praksa 1

3. godina

1.Biomehanika
2.Metodika upravljanja trenažnim procesima
3.Sport u školama
4.Metodika nastave fizičkog vaspitanja
5.Blok izbornih predmeta 4 (bira se 1 od 2)
Sportski događaji
Prikaz sportova
6.Vežbanje i zdravlje
7.Blok izbornih predmeta 5 (bira se 1 od 2)
Metodika predškolskog fizičkog vaspitanja
Metodika fizičkog vaspitanja posebnih grupa
8.Blok izbornih predmeta 6 (bira se 1 od 5)
Atletika 2
Fitnes 2
Plivanje 2
Stoni tenis 2
Fudbal 2
9.Pedagoška praksa 2

4. godina

1.Primenjena statistika
2.Kineziterapija
3.Blok izbornih predmeta 7 (bira se 1 od 2)
Aktivnosti u prirodi
Aktivnosti na vodi
4.Etika
5.Komunikologija
6.Dijagnostika u fizičkom vaspitanju i sportu
7.Pedagoška psihologija
8.Medicina sporta
9.Pedagoška praksa 3
10.Završni rad

Savladavanjem studijskog programa, studenti stiču kompetencije neophodne za kvalitetno obavljanje delatnosti u fizičkom vaspitanju i sportu. Opšte kompetencije koje studenti stiču su univerzalne i odnose se pre svega na sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja u nastavi fizičkog vaspitanja i sporta, kao i ovladavanja metodama rada, postupcima i procesima istraživanja. Pored toga, studenti su osposobljeni da:

 • Izvrše analizu programa nastave i na osnovu materijalnih uslova izaberu nastavne jedinice i kreiraju nastavni plan za tekuću školsku godinu.
 • Praktično demonstriraju sve motoričke zadatke predviđene nastavnim planom i programom.
 • Samostalno planiraju, organizuju i realizuju čas fizičkog vaspitanja na svim nivoima obrazovanja.
 • Organizuju sportski dan, kros i druge sportske manifestacije u okviru škole.
 • Organizuju i samostalno sprovode trenažni proces u okviru sportskih sekcija škole.
 • Organizuju i sprovode trenažni proces svih kategorija u izabranoj sportskoj grani.
 • U saradnji sa kolegama organizuju i sprovedu logorovanje, nastavu u prirodi i ostale vannastavne aktivnosti.
 • Kreativno primene stečena znanja i na najsloženijim poslovima u okviru svoje struke.
 • Planiraju, kontrolišu i izvode najsloženije stručne poslove u oblasti za koju su stekli dodatnu kompetenciju (trenažna tehnologija, health&fitness).
 • Prihvate i tumače permanentno usavršavanje u svojoj struci kao cilj opstanka u struci i razvoj struke, koristeći saznanja i iz drugih stručnih naučnih disciplina.

Mogućnosti za zapošljavanje

 • Nastavnik ili profesor fizičkog vaspitanja i sporta u osnovnim i srednjim školama;
 • Nastavnik fizičkog vaspitanja sa decom u predškolskim ustanovama i nižim razredima osnovnih škola;
 • Savetnik za bavljenje fizičkim aktivnostima za lica trećeg doba, rekreativcima i osobama sa zdravstvenim tegobama;
 • Programer fizičkih aktivnosti u sportskim, sportsko-rekreativnim, turističkim, banjskim i drugim institucijama i organizacijama;
 • Trener u sportskim klubovima; Promoter zdravog načina življenja i savetnik u fitnes i wellness centrima;
 • Programer lokalnog i regionalnog razvoja fizičke kulture u nadležnim institucijama.
POGLEDAJTE I OSTALE STUDIJSKE PROGRAME