MSc of Sport

GODINA

SEMESTRA

ESPB Bodova

Master studije Fizičkog vaspitanja i sporta se izvode tokom jedne akademske godine (2 semestra). Osnovni ciljevi studijskog programa su da se studentima omogući: (1) proširenje informacija o zakonitostima ljudskog kretanja; (2) upoznavanje sa metodama naučnog izučavanja pedagoških, metodičkih i fizioloških zakonitosti motornog učenja i razvoja motoričkih sposobnosti i (3) osposobljavanje za kompetentnu analizu savremenih sistema fizičkog vaspitanja i sporta u svetu.

Istraživačke metode
Psihologija sporta i fizičkog vaspitanja
Izborni blok 1 (bira se 1 od 3)
Kinantropološka analiza sportova
Programiranje kinezioloških transformacija
Kinantropološka dijagnostika
Upravlјanje projektima
Istorijski kontekst i savremeni trendovi fizičkog vaspitanja u Evropi
Biomedicinski kontekst upravlјanja promenama
Izborni blok 2 (bira se 1 od 3)
Adaptirano fizičko vežbanje
Velnes-svetski procesi i tendencije
Aktivni turizam
Izborni blok 3 (bira se 1 od 3)
Strategijski menadžment
Menadžment sportskih organizacija
Primenjeni menadžment informacionih sistema
Istraživačka praksa
Diplomski master rad

1.Istraživačke metode
2.Psihologija sporta i fizičkog vaspitanja
3.Biomedicinski kontekst upravljanja promenama
4.Izborni blok (bira se 1 od 3):
-Kinantropološka analiza sportova
-Programiranje kinezioloških transformacija
-Kinantropološka dijagnostika
5.Pedagoška praksa 1
6.Upravlјanje projektima
7.Savremeni koncepti upravljanja sportom na globalnom nivou
8.Izborni blok 2 (bira se 1 od 2):
-Adaptirano fizičko vežbanje
-Velnes-svetski procesi i tendencije
9.Izborni blok 3 (bira se 1 od 2)
-Strategijski menadžment
-Menadžment sportskih organizacija
10.Pedagoška praksa 2
11.Master rad

Savladavanjem diplomskog studijskog programa fizičko vaspitanja i sporta, studenti stiču kompetencije neophodne za kvalitetno obavljanje delatnosti, pre svega u nastavi fizičkog vaspitanja. Opšte kompetencije koje studenti stiču su univerzalne i ogledaju se pre svega u vidu sposobnosti analize, sinteze i predviđanja rešenja u nastavnom procesu u odnosu na materijalne uslove, ovladavanja savremenim metodama rada, kao i postupcima i procesima istraživanja u fizičkom vaspitanju i sportu. Takođe, opšte kompetencije odnose se na razvoj kritičkog mišljenja i mogućnosti primene znanja u praksi. Pored toga, studenti su osposobljeni da:

  1. Samostalno sprovedu istraživanje u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta,
  2. Definišu perspektivne istraživačke probleme u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta,
  3. Kreativno primene stečena znanja na najsloženijim poslovima u okviru nastave fizičkog vaspitanja,
  4. Planiraju, kontrolišu i izvode najsloženije stručne i poslove u nastavi fizičkog vaspitanja i sporta,
  5. Prihvate i tumače permanentno usavršavanje u svojoj struci na bazi recentnih naučnih rezultata,
  6. Analiziraju i kreiraju nova naučna saznanja i u interakciji sa stručnim kadrovima implementiraju ta saznanja u praksi utičući na porast efikasnosti istih,
  7. Primenom naučnih metoda kritički analiziraju važeće koncepte koji se primenjuju u oblasti fizičkog vaspitanja,
  8. Identifikuju i objasne osnovne metode i principe treninga u kontekstu komplemntarnih naučnih disciplina (fiziologija, biomehanika, pedagogija, teorija treninga…) i kreiraju inovacije u nastavi fizičkog vaspitanja na bazi novih naučnih saznanja.
POGLEDAJTE I OSTALE STUDIJSKE PROGRAME