Fakultet za sport i psihologiju

Pristupnica za Alumni klub

Podaci koje unesete biće korišćeni isključivo za potrebe Alumni kluba Fakulteta za sport i psihologiju (Fakulteta za sport i turizam do 2022.) i ostvarivanje kontakata između prijavljenih studenata.

Kompanija (organizacija) i radna pozicija.
Veb adresa kompanije, firme, organizacije.
(do 300 karaktera)

Ukoliko želite, pristupnici dodajte i fotografiju - (5Mb max.).