Fakultet za sport i turizam

Pristupnica za Alumni klub

Podaci koje unesete biće korišćeni isključivo za potrebe Alumni kluba Fakulteta za sport i turizam i ostvarivanje kontakata između prijavljenih studenata.

Kompanija (organizacija) i radna pozicija.
Veb adresa kompanije, firme, organizacije.
(do 300 karaktera)

Ukoliko želite, pristupnici dodajte i fotografiju - (5Mb max.).