Transfer to Tims.

Fakultet za sport i psihologiju omogućava kandidatima koji su već upisani ili su završili školovanje na nekoj od srodnih visokoškolskih ustanova da nastave svoje studiranje na osnovnim akademskim studijama na akreditovanim studijskom programima:

  • Fizičko vaspitanje i sport (240 ESPB)
  • Psihologija (240 ESPB)

Kandidati koji prelaze sa drugih fakulteta, Studentskoj službi Fakulteta za sport i psihologiju dostavljaju sledeće podatke: ime i prezime kandidata, naziv studijskog programa za koji se kandidat interesuje, uverenje o položenim ispitima na prethodnim studijama, plan i program po kojem je kandidat studirao, i uplatnicu na iznos od 1.500,00 dinara (za preliminarno priznavanje ispita).

Na osnovu dostavljene dokumentacija, komisija Fakulteta utvrđuje predlog nastavka studiranja na TIMS-u. Kandidatu se dostavlja odgovor sa sledećim podacima: broj priznatih ispita, predlog upisa na odgovarajuću godinu, broj i naziv eventualnih diferencijalnih ispita.

POGLEDAJTE STUDIJSKE PROGRAME OSNOVNIH STUDIJA
POGLEDAJTE STUDIJSKE PROGRAME MASTER STUDIJA