Treneri

Trener u sportu je zanimanje lica koja učestvuju u demonstriranju sportskih veština, programiranju, planiranju i realizaciji stručno-pedagoškog rada u određenoj sportskoj grani. Karakteristični poslovi trenera u sportu su: planiranje trenažnog procesa, vođenje treninga, kontrola pripremljenosti i selekcija sportista, analiza i korekcija trenažnog procesa i takmičenja, vođenje nastupa na takmičenjima; vođenje dokumentacije rada i postignutih rezultata, pripremanje izveštaja o radu; obezbeđivanje materijalno tehničkih uslova za izvođenje vežbanja i trenažnog procesa. Program osposobljavanja trenera podrazumeva realizaciju nastave iz opštih i užestručnih predmeta (u zavisnosti od sportske grane) sa fondom od 360 časova i sticanje zvanja Sportski operativni trener u odgovarajućoj sportskoj grani. Program je namenjen svim zainteresovanim kandidatima, a minimalni uslov za upis je završena srednja škola.

Moguće je steći zvanje i Sportskog operativnog trenera ‒ sportskog učitelja sa fondom od 360 časova ‒ nivo edukacije koji je potreban za rad sa decom mlađom od 16 godina. Neophodan preduslov za upis je  završen treći nivo edukacije, odnosno stečeno zvanje Sportskog operativnog trenera.

Fakultet posebno organizuje i dopunsko osposobljavanje trenera koji imaju zvanje instruktora sa kojim sada, u skladu sa Zakonom, ne mogu samostalno da rade u sportskim organizacijama.

Nastava se, po pravilu, održava petkom i subotom prema rasporedu koji se usklađuje sa strukturom grupe i vrstom sportova koji su zastupljeni. Prijave se mogu podnositi pojedinačno ili organizovano preko granskog ili teritorijalnog saveza. Kada se upis vrši organizovano preko granskih saveza, moguće je formirati posebne grupe i postići niže cene nastave.

U programu osposobljavanja sportskih operativnih trenera nastava je podeljena na: opštestručne i užestručne predmete. Fakultet samostalno realizuje teorijsku nastavu, konsultacije i ispite iz opštestručnih predmeta (ukupan fond 120 časova), i za to naplaćuje iznos od 190 € (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate).

Fakultet realizuje i kompletnu nastavu, konsultacije i ispite iz užestručnih predmeta (240 časova), ali samo za sportove za koje ima kompetentne stručnjake (košarka, odbojka, plivanje, vaterpolo, gimnastika i slično). Taj deo nastave Fakultet naplaćuje dodatnih 60 do 200 €, a u zavisnosti od sportske grane. To, praktično, znači da u sportovima za koje Fakultet ima potpunu kadrovsku i organizacionu pokrivenost cena iznosi od 250 do 390 €, a uključuje teorijsku i praktičnu nastavu, konsultacije, ispite, vođenje evidencije koju je propisalo Ministarstvo sporta, građu za pripremu ispita iz opštestručnih predmeta i izdavanje sertifikata. Kada nastavu iz užestručnih predmeta, pre svega praktičnu nastavu, organizuje granski savez uz obavezno mentorstvo Fakulteta, a to se događa kada Fakultet nema dovoljno kompetentne stručnjake (na primer za konjički sport, karate, fitness, cena zavisi od materijalnih troškova i specifičnosti organizovanja praktične nastave i može da varira od sporta do sporta.

Nastava se, po pravilu, održava petkom i subotom prema rasporedu koji se usklađuje sa strukturom grupe i vrstom sportova koji su zastupljeni. Prijave se mogu podnositi pojedinačno ili organizovano preko granskog ili teritorijalnog saveza. Kada se upis vrši organizovano preko granskih saveza, moguće je formirati posebne grupe i postići niže cene nastave.

U programu osposobljavanja sportskih operativnih trenera nastava je podeljena na: opšte stručne i užestručne predmete. Fakultet samostalno realizuje teorijsku nastavu, konsultacije i ispite iz opštestručnih predmeta (ukupan fond 96 časova), i za to naplaćuje iznos od 190 € (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate). Fakultet realizuje i kompletnu nastavu, konsultacije i ispite iz užestručnih predmeta (144 časova), ali samo za sportove za koje ima kompetentne stručnjake (fitnes, košarka, rukomet, odbojka, plivanje, vaterpolo, atletika, gimnastika i slično). Taj deo nastave Fakultet naplaćuje dodatnih 60 do 200 €, a u zavisnosti od sportske grane. To, praktično, znači da u sportovima za koje Fakultet ima potpunu kadrovsku i organizacionu pokrivenost cena iznosi od 250 do 390 €, a uključuje teorijsku i praktičnu nastavu, konsultacije, ispite, vođenje evidencije koju je propisalo Ministarstvo sporta, građu za pripremu ispita iz opštestručnih predmeta i izdavanje sertifikata. Kada nastavu iz užestručnih predmeta, pre svega praktičnu nastavu, organizuje granski savez uz obavezno mentorstvo Fakulteta, a to se događa kada Fakultet nema dovoljno kompetentne stručnjake (na primer za fudbal, konjički sport, jedrenje, skijanje na vodi, biatlon, sinhrono plivanje, biciklizam i sl.) cena zavisi od materijalnih troškova i specifičnosti organizovanja praktične nastave i može da varira od sporta do sporta.

Da bi se neko samostalno prijavio i otpočeo sa stručnim osposobljavanjem, neophodno je da podnese elektronsku prijavu ili da lično dođe na Fakultet i popuni istu. Do početka nastave potrebno je na račun Fakulteta uplati prvu ratu koja iznosi 190 evra, ako se plaća ceo iznos (390 evra) ili 100 evra (ako se plaća ukupno 190 evra), a preostali deo, po pravilu 200 evra, može se platiti u još tri rate. Svim polaznicima koji su na matičnoj višoj ili visokoj školi položili ispit iz nekog od predmeta koji su predviđeni ovim programom, i o tome dostave odgovarajuće uverenje, ispit će se priznati, a cena umanjiti.

Nastavni predmeti za trenere u sportu sa fondom časova

RBNastavni predmetiFond
                                           Opšte stručni predmeti
1.Osnove sporta (osnovi sportske antropomotorike i biomehanike)12
2.Osnove sportske antropologije – funkcionalne anatomije, fiziologije i sportske medicine 

24

3.Osnove psihologije sporta12
4.Osnove sportske metodike16
5.Osnove sportske statistike i informatike   8
6.Osnove teorije treninga12
 

7.

Osnove organizacije sporta i zakonske uređenosti sporta u Republici Srbiji 

12

                                                                                      Svega: 96
                                             Uže stručni predmeti
8.Analiza sportske aktivnosti32
9.Metodika treninga sportske grane32
10.Sportsko pedagoška praksa40
11.Trenažna praksa40
                                                                                        Svega:144
                                                                                        Ukupno:240

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 021 530 633, 021 530 231 ili 063 256 624, i putem mejla na: sava.rajkovic@tims.edu.rs