Fakultet za sport i psihologiju

Kandidatkinja MSc Iva Musulin

Naziv doktorske disertacije:

„Efekti kineziološkog tretmana kod osoba sa funkcionalnom distonijom“

Prof. dr Zlatko Ahmetović, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet Educons, komentor

Izveštaj o oceni doktorske disertacije Iva Musulin

 


Kandidatkinja Zorica Đurić

Naziv doktorske disertacije:

„Ekološka održivost poslovanja u hotelijerstvu“

Prof. dr Milan Nešić, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet Educons, mentor

Izveštaj o oceni doktorske disertacije Zorica Đurić

 


Kandidatkinja mr Slađana Stanković

Naziv doktorske disertacije:

„Prediktivne vrednosti obeležja sportistkinja u sinhronom plivanju“

Prof. dr Zlatko Ahmetović, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet Educons, mentor

Izveštaj o oceni doktorske disertacije Slađana Stanković

 


Kandidat MSc Simo Salapura

Naziv doktorske disertacije:

„Efekti adaptiranog karate programa u tretmanu osoba sa smetnjama u razvoju“

Prof. dr Milan Nešić, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet Educons, mentor

 


Kandidat mr Nebojša Ilić

Naziv doktorske disertacije:

„Kinematička i dinamička analiza zaveslaja u veslanju“

Prof. dr Zlatko Ahmetović, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet Educons, mentor

Izveštaj o oceni doktorske disertacije Nebojša Ilić

 


Kandidat MSc Lazar Radoš

Naziv doktorske disertacije:

„Faktori upravljanja karate klubom“ 

Prof. dr Dušan Perić, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet Educons, mentor

 


Kandidatkinja MSc Ivana Mišković

Naziv doktorske disertacije:

„Determinante promena kompetencija ljudskih resursa u turističkim agencijama u Republici Srbiji“

Prof. dr Milan Nešić, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet Educons, mentor

Izveštaj o oceni doktorske disertacije Ivana Mišković

 


Kandidat mr Goran Gojković

Naziv doktorske disertacije:

„Kineziološki fenomeni u pravoslavnoj ontologiji“

Prof. dr Zlatko Ahmetović, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet Educons, mentor

Izveštaj o oceni doktorske disertacije Goran Gojković

 


Kandidat mr Ernest Šabić

Naziv doktorske disertacije:

„Fizičke aktivnosti u stilovima života osoba srednje životne dobi u Republici Srpskoj“ 

Prof. dr Milan Nešić, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet Educons, mentor


Kandidat mr Dragan Kuburović

Naziv doktorske disertacije:

„Uticaj miogenih sposobnosti i nivoa tehnike na dužinu jednoručnog bacanja lopti različitih težina kod mladih rukometaša“

Prof. dr Dušan Perić, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet Educons, mentor


Kandidatkinja mr Božica Radoš

Naziv doktorske disertacije:

„Stvaranje i razvoj nove turističke destinacije izgradnjom nove železničke infrastrukture„

Prof. dr Mladen Knežević, Fakultet za turizam Univerziteta  u Mariboru, mentor


Kandidatkinja MSc Slađana Grujić

Naziv doktorske disertacije:

„Modelne karakteristike mladih rukometaša u odnosu na morfološka i motorička obeležja“

Prof. dr Zlatko Ahmetović, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet Educons, mentor


Kandidatkinja MSc Marija Zegnal Koretić

Naziv doktorske disertacije:

„Uticaj obima i sadržaja kretnih aktivnosti na radnu sposobnost i telesni sastav mlađih adolescenata Koprivničko-križevačke županije“

Prof. dr Dušan Perić, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet Educons, mentor


Kandidat MSc Milan Radaković

Naziv doktorske disertacije:

„Modeli upravljanja u uspešnim fudbalskim klubovima”

Prof. dr Milan Nešić, Fakultet za sport i turizam, Univerzitet Educons, mentor

Izveštaj o oceni doktorske disertacije Milan Radaković