Sudije u sportu

Sudija u sportu je zanimanje lica koja se bave poslovima sportskog suđenja.

Naziv zanimanja iz prethodnog stava obuhvata i naziv određene sportske grane.

Karakteristični poslovi zanimanja sudije u sportu jesu: izvođenje suđenja na takmičenju u određenoj sportskoj grani prema zvaničnim pravilima i/ili prilagođenim pravilima; učestvovanje u radu sudijskih udruženja u kojima su sudije registrovane.

Osposobljavanje sportskih sudija na visokoškolskim ustanovama je novina kod nas i podrazumeva tesnu saradnju između visokoškolske ustanove i odgovarajućeg granskog saveza.

Zvanja u okviru zanimanja sudija su:

Sportski sudija

Za sticanje zvanja Sportski sudija neophodni su sledeći uslovi:

  • završeno najmanje srednje obrazovanje i završen program odgovarajućeg osposobljavanja I nivoa, ili završeno najmanje srednje obrazovanje i pet godina aktivnog sudijskog staža u odgovarajućoj grani sporta;

Nacionalni sportski sudija

  • završeno najmanje srednje obrazovanje i završen program osposobljavanja II nivoa, ili najmanje srednje obrazovanje i deset godina aktivnog sudijskog staža u odgovarajućoj grani sporta;

Međunarodni sportski sudija

  • završeno najmanje srednje obrazovanje i završen program osposobljavanja III nivoa ili završeno najmanje srednje obrazovanje i osposobljenost koju propisuje nadležni međunarodni sportski savez ili nadležno međunarodno stručno (sudijsko) udruženje.

U saradnji sa nadležnim granskim savezom Fakultet organizuje program stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja Nacionalni sportski sudija i Sportski sudija, s tim što Fakultet realizuje i naplaćuje samo opšti deo, a nadležni nacionalni savez užestručni.

Program stručnog osposobljavanja sudija u sportu se realizuje isključivo u saradnji sa nadležnim granskim savezima i obuhvataju nastavu i praktičan deo iz opštih i užestručnih predmeta koji su usklađeni sa potrebama odgovarajuće sportske grane. Program stručnog osposobljavanja realizuje se u okviru svih sportskih grana, izuzimajući ekstremne sportske grane!

Program se realizuje u dva dela. Prvi, opšti deo realizuje Fakultet, a drugi, užestručni deo nadležni granski savez. U skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije, a prema Pravilniku o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja polaznici koji završe jedan od navedena dva nivoa stiču odgovarajuće zvanje: Sportski sudija ili Nacionalni sportski sudija u odgovarajućoj sportskoj grani.

Konkurs za zainteresovane kandidate je stalno otvoren. Nastava se, po pravilu, održava vikendom prema rasporedu koji se usklađuje sa strukturom grupe. Prijave se mogu podnositi pojedinačno ili organizovano preko nadležnog republičkog ili pokrajinskog granskog saveza.

Cena opšteg dela koji realizuje Fakultet iznosi 80 evra za sticanje zvanja Sportski sudija, odnosno 140 evra za zvanje Nacionalni sportski sudija, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja i može se platiti u dve rate.

Da bi se neko samostalno prijavio i otpočeo sa stručnim osposobljavanjem na tims-u, neophodno je da popuni i pošalje elektronsku prijavu i do početka nastave na račun Fakulteta uplati prvu ratu koja iznosi 50% od ukupne cene.

Nastavni predmeti sa fondom časova za sudije

 

RB Nastavni predmeti Fond časova za II nivo Fond časova za I nivo
1. Osnove psihologije sporta 16 8
2. Osnove sportske statistike i informatike 16 8
3. Osnove organizacije sporta i zakonske uređenosti sporta u Republici Srbiji  

16

 

8

Svega: 48 24
4. Organizacija takmičenja 16 8
5. Pravila i propozicije takmičenja 16 8
6. Način suđenja 16 8
7. Stručna praksa 24 12
  Svega: 72 36
  Ukupno: 120 60

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 021 530 633, 021 530 231 ili 063 256 624, i putem mejla na: sava.rajkovic@tims.edu.rs