Fakultet za sport i psihologiju

Program diferencijalnih ispita iz medicinske psihologije kao odgovarajuće dodatno obrazovanje za edukante psihoterapijskih modaliteta, koji nisu završili osnovne studije psihologije:

Predmeti ESPB
Kognitivna psihologija 7
Psihologija motivacije i emocija 7
Metodologija naučnih istraživanja 7
Razvojna psihologija 7
Mentalno zdravlje 7
Psihologija ličnosti          7
Osnovi psihopatologije 6
Osnovi kliničke psihologije 7
Osnovi psihoterapije i savetovanja 7
Zdravstvena psihologija 7
Psihodijagnostika 7
Klinički praktikum 6
82