Fakultet za sport i psihologiju

Redovni ispitni rokovi u školskoj 2022/23. godini (važe za sve studente):

Februarski30. januara – 10. februara
Aprliski03 – 07. aprila
Junski12 – 23. juna
Septembarski28. avgusta – 08. septembra
Oktobarski18 – 22. septembra

Ispitni rokovi za studente sa produženim statusom u školskoj 2022/23. godini
(apsolventski ispitni rokovi):

Novembarski14 – 18. novembra
Decembarski12 – 16. decembra
Martovski13 – 17. marta
Majski22 – 26. maja