Fakultet za sport i psihologiju

Redovni ispitni rokovi u školskoj 2023/24. godini (važe za sve studente):

Februarski 29. januara – 09. februara
Aprliski 08. – 12. aprila
Junski 10. – 21. juna
Septembarski 02. – 13. septembra
Oktobarski 23. – 27. septembra

Ispitni rokovi za studente sa produženim statusom u školskoj 2023/24. godini
(apsolventski ispitni rokovi):

Novembarski 20. – 24. novembra
Decembarski 11. – 15. decembra
Martovski 11. – 15. marta
Majski 20. – 24. maja