Fakultet za sport i turizam

Redovni ispitni rokovi (važe za sve studente):

Februarski01 – 12. februara
Aprliski05 – 09. aprila
Junski14 – 25.juna
Septembarski30. avgusta – 10. septembra
Oktobarski20 – 24. septembra

Ispitni rokovi za studente sa produženim statusom
(apsolventski ispitni rokovi):

Novembarski02 – 06. novembra
Decembarski14 – 18. decembra
Martovski15 – 19. marta
Majski17 – 21. maja