Fakultet za sport i psihologiju

Redovni ispitni rokovi u školskoj 2023/24. godini (važe za sve studente):

Februarski29. januara – 09. februara
Aprliski08. – 12. aprila
Junski10. – 21. juna
Septembarski02. – 13. septembra
Oktobarski23. – 27. septembra

Ispitni rokovi za studente sa produženim statusom u školskoj 2023/24. godini
(apsolventski ispitni rokovi):

Novembarski20. – 24. novembra
Decembarski11. – 15. decembra
Martovski11. – 15. marta
Majski20. – 24. maja