Fakultet za sport i psihologiju

Redovni ispitni rokovi (važe za sve studente):

Februarski31.janura – 11. februara
Aprliski04 – 08. aprila
Junski13 – 24.juna
Septembarski29. avgusta – 09. septembra
Oktobarski19 – 23. septembra

Ispitni rokovi za studente sa produženim statusom
(apsolventski ispitni rokovi):

Novembarski15 – 19. novembra
Decembarski13 – 17. decembra
Martovski14 – 18. marta
Majski16 – 20. maja