Fakultet za sport i psihologiju

Kao visokoškolska ustanova čiji je doprinos u okruženju prepoznat ne samo u segmentu dualnog obrazovanja i projektnih aktivnosti, već i u kategoriji društvene odgovornosti, Fakultet za sport i psihologiju neguje dugogodišnju uspešnu saradnju sa brojnim instutucijama i organizacijama iz naše zemlje, ali i okruženja. Na taj način studenti imaju mogućnost da uče kroz najsavremeniju praksu u oblastima sporta i psihologije.