Fakultet za sport i turizam

Kao visokoškolska ustanova čiji je doprinos u okruženju prepoznat ne samo u segmentu dualnog obrazovanja i projektnih aktivnosti, već i u kategoriji društvene odgovornosti, Fakultet za sport i turizam neguje dugogodišnju uspešnu saradnju sa brojnim instutucijama i organizacijama iz naše zemlje, ali i okruženja. Na taj način studenti imaju mogućnost da uče kroz najsavremeniju praksu, u oblastima sporta, turizma i psihologije.