Fakultet za sport i psihologiju

Primena tehnika samoodbrane u obuci pripadnika policije

MSc Miloš Vujanović

Priprema Ju-Jutsu takmičara u disciplini duo sistem

MSc Darko Blašković

Model vežbi za razvoj snage trupa

 MSc Tatjana Vinaji