Sportski spasioci

Sportski spasilac je zanimanje lica koja se bave spasilačkim poslovima u različitim sportskim granama i aktivnostima.

Naziv zanimanja iz prethodnog stava obuhvata i naziv određene sportske grane, odnosno okruženja u kojem se poslovi obavljaju (voda, sneg, planina i sl.).

Karakteristični poslovi zanimanja Sportski spasilac jesu: preduzimanje preventivnih mera sigurnosti u objektu ili za aktivnost; kontrolisanje ispravnosti i sigurnosti korišćene opreme; kontrolisanje sigurnosti učesnika u aktivnostima; sprovođenje postupaka spasavanja; pružanje prve pomoći kod povreda.

Zvanja u okviru zanimanja Sportski spasilac jesu:

Pomoćni spasilac

Za sticanje zvanja Pomoćni spasilac neophodno je završeno srednje obrazovanje i završen najmanje program stručnog osposobljavanja I nivoa.

Spasilac

Za sticanje zvanja Spasilac neophodno je završeno srednje obrazovanje i završen najmanje program stručnog osposobljavanja II nivoa.

Spasilac instruktor

Za sticanje zvanja Spasilac instruktor neophodno je završeno srednje obrazovanje i završen najmanje program stručnog osposobljavanja III nivoa.

Fakultet za sport i turizam – tims, organizuje stručno osposobljavanje za sticanje sva tri zvanja za spasioce na vodi!

Konkurs za zainteresovane kandidate je stalno otvoren. Nastava počinje kada se prijavi dovoljan broj kandidata neophodnih za formiranje optimalne grupe. Nastava se, po pravilu, održava vikendom prema rasporedu koji se usklađuje sa strukturom grupe. Prijave se mogu podnositi pojedinačno ili organizovano preko nadležnog granskog ili teritorijalnog saveza, sportskog centra, kupališta ili kluba.

Cena osposobljavanja spasilaca na vodi iznosi 25.000,00 dinara, i može se platiti u više rata.

Da bi se neko samostalno prijavio i otpočeo sa stručnim osposobljavanjem na tims-u, neophodno je da popuni i pošalje elektronsku prijavu i do početka nastave na račun Fakulteta uplati prvu ratu koja iznosi 50 % od navedenih cena. Ostatak se može platiti u dve rate.

Nastavni predmeti sa fondom časova za spasioce na vodi

 

RBNastavni predmetiFond za III nivoFond za II nivoFond za I nivo
1.Osnove sporta (osnovi sportske antropomotorike i biomehanike) 

20

 

10

 

5

2.Osnove sportske antropologije – funkcionalne anatomije, fiziologije i sportske medicine 

20

 

10

 

5

3.Primenjena psihologija20105
Svega:603015
4.Prva pomoć24126
5.Tehnike spašavanja u vodi24126
6.Organizovanje spasilačke službe20105
7.Osnove plivanja20105
8.Osnove ronjenja20105
9.Spasilačka oprema20105
10.Stručna praksa522613
 Svega:1809045
 Ukupno:24012060

 

Napomena: fond od 240 časova predviđen je za spasioce instruktore, fond od 120 časova za spasioce, a fond od 60 časova za pomoćne spasioce!

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 021 530 633, 021 530 231 ili 063 256 624, i putem mejla na: sava.rajkovic@tims.edu.rs