Upis

Fakultet za sport i turizam upisuje studente na akreditovane studijske programe:

 • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport
  (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta)
 • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Psihologija
  (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani psiholog)
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport
  (za sticanje akademskog zvanja Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta ) 
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Primenjena psihologija
  (za sticanje akademskog zvanja Master psiholog)
 • Doktorske studije (180 ESPB) Fizičko vaspitanje i sport
  (za sticanje akademskog zvanja Doktor nauka – fizičko vaspitanje, sport)

 

Osnovne akademske studije

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne akademske studije ima lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopija lične karte;
 • Diplomu o završenom srednjem obrazovanju;
 • Svedočanstva;
 • Dve fotografije (za indeks);
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za prijemni ispit.

Više informacija o upisu i  prijemnom ispitu možete dobiti svaki radni dan na brojeve telefona 021/530 633 i 021/530 231

KANDIDATI KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI NA NEKOM OD SRODNIH FAKULTETA, MOGU SE UPISATI BEZ POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA.

Školarina za studijske programe Fizičko vaspitanje i sport i Sportska psihologija iznosi 1400 evra u dinarskoj protvvrednosti.

Master akademske studije

Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije obima 240 ESPB.

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopija lične karte;
 • Diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama;
 • Dve fotografije (za indeks);
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za troškove upisa.

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu uspeha na osnovnim akademskim studijama.

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 20.09.2018. godine.

Školarina za master studije na studijskim programima Fizičko vaspitanje i sport i Primenjena psihologija iznosi 1400 evra u dinarskoj protvvrednosti.

Doktorske akademske studije

Pravo prijave na konkursza upisna doktorske studijeima lice koje:

 • ima završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom najmanje 8 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
 • ima akademski stepen magistra nauka;
 • lice koje ima VII1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07- autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16).

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopija lične karte;
 • Diplome o završenim prethodnim studijama (osnovnim i master);
 • Dve fotografije (za indeks);
 • Biografiju;
 • Objavljene radove;
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za troškove upisa.

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 20.09.2018. godine.

Školarina za doktorske studije iznosi 2200 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu da konkurišu svi oni koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu.
Prijemni ispit polažu kandidati koji su Studentskoj službi priložili svu potrebnu dokumentaciju zajedno sa uplatnicom od 6.000,00 dinara (na ime plaćanja troškova prijemnog ispita), na račun:
265-2010310003938-78

Prilikom konkurisanja na osnovne akademske studije potrebno je dostaviti:
1. Ličnu kartu
2. Diplomu (završena srednja škola)
3. Sva svedočanstva o završenim razredima srednje škole
4. Dve fotografije (za indeks)
5. Uplatnicu na 6.000,00 dinara za troškove prijemnog ispita

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole (najviše 40 bodova) i rezultata ostvarenih na kvalifikacionom ispitu (najviše 60 bodova).

Klasifikacioni ispit na smeru Fizičko vaspitanje i sport vrednuje se na sledeći način:
30% test motoričke kompetentnosti,
30% test poznavanja oblasti,
40% uspeh ostvaren u srednjoj školi.

Test motoričke kompetentnosti sastoji se iz:  procena opšte koordinacije, procena specifične koordinacije.

Klasifikacioni ispit na smeru Psihologija vrednuje se na sledeći način:

 • 40% test poznavanja oblasti
 • 20% test opšte informisanosti
 • 40% uspeh ostvaren u srednjoj školi

Test poznavanja oblasti ili test znanja iz Psihologije sastoji se od 20 pitanja sa ponuđenim odgovorima. Tematske celine koje će biti obuhvaćene kvalifikacionim ispitom su: Predmet i metode proučavanja u psihologiji, Organske osnove psihičkog života, Učenje, Mišljenje, Motivacija, Inteligencija i Ličnost.

Primer pitanja:

U intelektualne psihičke procese ne spadaju:

 1. oseti i opažaji
 2. učenje i pamćenje
 3. mišljenje i stvaralaštvo
 4. motivacija i voljne radnje

Test opšte informisanosti se sastoji od 10 pitanja sa ponuđenim odgovorima, a oblasti koje su obuhvaćene testom odnose se na opšta znanja iz kulture, umetnosti, sporta i ostalih oblasti koje nisu nužno pokrivene gradivom koje se uči u školi. Za ovu vrstu testa nije potrebna priprema.

Primer pitanja:

Nastavak “fobija” u složenicama označava strah od nečega (npr. “klaustrofobija” – strah od zatvorenog prostora). Koji nastavak označava da se nešto voli?

 1. …fantija
 2. …logija
 3. …patija
 4. …filija

 

Kandidati koji su položili prijemni na nekom od srodnih fakulteta, mogu se upisati bez polaganja prijemnog ispita.

Oblast sporta

Udžbenici:
1. Grupa autora (2015): Priručnik iz fizičkog vaspitanja za osnovne škole. Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

Oblast psihologija

Literatura za pripremu testa znanja iz Psihologije je jedan od navedenih srednjoškolskih udžbenika (po izboru) :

 • Rot, N. i Radonjić, S. (2007). Psihologija za II razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 • Trebješanin, Ž. (2011). Psihologija za II razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 • MilojevićApostolovićBiljana (sva izdanja), Psihologijaudžbenik za 2razred gimnazije i 2. i 3razred srednjih stručnih školaNovi Logos

Školarina

Cena školarine iznosi:
Za studijski program Fizičko vaspitanje i sport – 700 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).
Za studijski program Psihologija – 700 € po semestru (u dinarskoj protivvrednosti).
Školarina na godišnjem nivou može se platiti u više rata, s tim što prva rata iznosi najmanje 50% od cene prvog semestra.
U cenu školarine, za studente koji redovno izvršavaju svoje radne i finansijske obaveze, uračunati su: osiguranje, izdavanje potvrda o statusu studenta i knjige koje je izdao Fakultet.

Kontakt

Dodatne informacije možete dobiti

NAŠA ADRESA

Radnička 30a, Novi Sad
Srbija

POZOVITE NAS

Telefon: (+381) 21.530.231,
(+381) 21.530.633
Fax: (+381) 21.530.232