Upis

Fakultet za sport i psihologiju TIMS u školskoj 2024/25. godini upisuje studente na:

 • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport – 50 studenata
  (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta)
 • Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Psihologija – 50 studenata
  (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani psiholog)

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne akademske studije ima lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
 • Diplomu o završenom srednjem obrazovanju;
 • Svedočanstva sva četiri razreda;
 • Jedinstveni obrazovni broj (JOB)
 • Dve fotografije za indeks
 • Uplatnicu na 7000,00 dinara za prijemni ispit (na tekući račun 265-2010310003938-78)

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 25.06.2024. godine.

Prijemni ispit:

–     26. juna 2024. godine u 10h

Rang liste kandidata biće objavljene najkasnije do 27.06.2024. godine.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole (najviše 40 bodova) i rezultata ostvarenih na klasifikacionom ispitu (najviše 60 bodova).

Školarina za osnovne akademske studije iznosi:

 • 1800 eura u dinarskoj protivvrednosti za studijski program FIZIČKO VASPITANJE I SPORT
 • 2000 eura dinarskoj protivvrednosti za studijski program PSIHOLOGIJA

Više informacija o upisu i  prijemnom ispitu možete dobiti svaki radni dan na brojeve telefona 021/530 633 i 021/530 231

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu da konkurišu svi oni koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu.
Prijemni ispit polažu kandidati koji su Studentskoj službi priložili svu potrebnu dokumentaciju zajedno sa uplatnicom od 7.000,00 dinara (na ime plaćanja troškova prijemnog ispita), na račun:
265-2010310003938-78

Prilikom konkurisanja na osnovne akademske studije potrebno je dostaviti:
1. Ličnu kartu
2. Diplomu (završena srednja škola)
3. Sva svedočanstva o završenim razredima srednje škole
4. Dve fotografije (za indeks)
5. Uplatnicu na 7.000,00 dinara za troškove prijemnog ispita

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole (najviše 40 bodova) i rezultata ostvarenih na kvalifikacionom ispitu (najviše 60 bodova).

Klasifikacioni ispit na smeru Fizičko vaspitanje i sport vrednuje se na sledeći način:
30% test motoričke kompetentnosti,
30% test poznavanja oblasti,
40% uspeh ostvaren u srednjoj školi.

Test motoričke kompetentnosti sastoji se iz:  procena opšte koordinacije, procena specifične koordinacije.

Klasifikacioni ispit na smeru Psihologija vrednuje se na sledeći način:

 • 40% test poznavanja oblasti
 • 20% test opšte informisanosti
 • 40% uspeh ostvaren u srednjoj školi

Test poznavanja oblasti ili test znanja iz Psihologije sastoji se od 20 pitanja sa ponuđenim odgovorima. Tematske celine koje će biti obuhvaćene kvalifikacionim ispitom su: Predmet i metode proučavanja u psihologiji, Organske osnove psihičkog života, Učenje, Mišljenje, Motivacija, Inteligencija i Ličnost.

Primer pitanja:

U intelektualne psihičke procese ne spadaju:

 1. oseti i opažaji
 2. učenje i pamćenje
 3. mišljenje i stvaralaštvo
 4. motivacija i voljne radnje

Test opšte informisanosti se sastoji od 10 pitanja sa ponuđenim odgovorima, a oblasti koje su obuhvaćene testom odnose se na opšta znanja iz kulture, umetnosti, sporta i ostalih oblasti koje nisu nužno pokrivene gradivom koje se uči u školi. Za ovu vrstu testa nije potrebna priprema.

Primer pitanja:

Nastavak “fobija” u složenicama označava strah od nečega (npr. “klaustrofobija” – strah od zatvorenog prostora). Koji nastavak označava da se nešto voli?

 1. …fantija
 2. …logija
 3. …patija
 4. …filija

 

Kandidati koji su položili prijemni na nekom od srodnih fakulteta, mogu se upisati bez polaganja prijemnog ispita.

Školarina

Cena školarine iznosi:
Za studijski program Fizičko vaspitanje i sport – 1800 € (u dinarskoj protivvrednosti)
Za studijski program Psihologija – 2000 €  (u dinarskoj protivvrednosti).
Školarina može se platiti u više rata, s tim što prva rata iznosi najmanje 50% od cene prvog semestra.

Oblast psihologija

Literatura za pripremu testa znanja iz Psihologije je jedan od navedenih srednjoškolskih udžbenika (po izboru) :

 • Rot, N. i Radonjić, S. (2007). Psihologija za II razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 • Trebješanin, Ž. (2011). Psihologija za II razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 • MilojevićApostolovićBiljana (sva izdanja), Psihologijaudžbenik za 2razred gimnazije i 2. i 3razred srednjih stručnih školaNovi Logos

Kontakt

Dodatne informacije možete dobiti

NAŠA ADRESA

Radnička 30a, Novi Sad
Srbija

POZOVITE NAS

Telefon: (+381) 21.530.231,
(+381) 21.530.633
Fax: (+381) 21.530.232