Fakultet za sport i psihologiju

Diplomski ispit

Diplomski ispit za studente koji su položili sve ispite predviđene nastavnim planom i programom na studijskim programima Fizičko vaspitanje i sport i Menadžment i bizinis u turizmu, biće održan 29. septembra u 10h.

Prijava za polaganje diplomskog ispita je u toku i traje do 10. septembra. Prijavljivanje se vrši u studentskoj službi fakulteta.