Fakultet za sport i psihologiju

Erasmus+

U sklopu programa Erasmus+, prof. dr Romana Romanov je u periodu od 15. do 21. oktobra 2018. godine boravila na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu.

Tom prilikom je prof. Romanov održala planirana predavanja studentima I i II godine stručnog studijskog programa koji slušaju predmet Tjelesna i zdravstvena kultura, i studentima I i II godine specijalističkog studijskog programa Menadžment u turizmu i sportu. Takođe, učestvovala je u svim nastavnim i vannastvanim aktivnostima Veleučilišta. Studenti su aktivno diskutovali na teme „Vežbanje i zdravlje osoba sa invaliditetom“, „Modelovanje poslovnih procesa interkonekcijom velnesa, kvaliteta života i turizma koristeći inovativne metrike“ i „Sport i rekreacija u funkciji razvoja lokalne zajednice“, i pokazali zavidan nivo analitičkih sposobnosti i razumevanja značaja obrađivanih tema.

U susretima i razgovorima sa kolegama sa Veleučilišta u Čakovcu, ustanovljene su moguće smernice dalje saradnje (nastavak saradnje u okviru programa Erasmus+, projektna saradnja, kao i novi vidovi razmene nastavnog kadra), kao i zajedničko angažovanje u oblasti nauke i struke sa posebnim osvrtom na časopise Tima.Acta (Fakultet za sport i turizam) i Zbornik radova (Međimursko veleučilište).