Fakultet za sport i psihologiju

Fitnes stav 7

Ovogodišnji Fitnes stav, aktivnost koju Fakultet za sport i turizam iz Novog Sada realizuje u saradnji sa Savezom za rekreaciju i fitnes Srbije već petu godinu za redom, organizovan je 26. maja 2018. godine. Ovaj jednodnevni naučno-stručni skup, podržan je od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, što ukazuje na značaj i aktuelnost odabranih tema, izbor predavača i kontinuirane edukacije. Skup je namenjen fitnes instruktorima, studentima sporta, trenerima, profesorima fizičkog vaspitanja, menadžerima u fitnesu, vežbačima, kao i svima onima koji žele da se, od stručnjaka iz oblasti kineziologije, medicine, psihologije i drugih komplementarnih naučnih disciplina, informišu o novostima iz teorije i prakse u oblasti fitnesa.

Na samom početku prisutnima se obratio predsednik Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije, Nebojša Stojanoski, koji se u svom izlaganju osvrnuo se na trenutnu situaciju u fitnesu i ukazao na važnost neformalnog obrazovanja i značaj praćenja trendova koji diktiraju relevantne institucije. U okviru teorijskog dela skupa, Prof. dr Milan Vraneš, sa Prirodno- matematičkog fakulteta, govorio je o biohemijskim promenama tokom fizičke aktivnosti. Na interesantan i atraktivan način prisutnima je objasnio koji se sve hemijski procesi odvijaju u našem organizmu prilikom fizičke aktivnosti i o čemu sve treba voditi računa pre, tokom i nakon vežbanja. O praćenju markera fiziološke reakcije na opterećenje u fitnesu, govorio je Prof. dr Zoran Đokić. Profesor se osvrnuo na dostupne metode pogodne za praćenje srčanog ritma tokom vežbanja i ukazao na svrsishodnost korišćenja savremene tehnologije koja pojednostavljuje monitoring fizioloških parametara u procesu vežbanja. Da su predavanja u okviru terijskog dela izazvala veliko interesovanje među posetiocima Fitnes stava, govori u prilog i diskusija koja je usledila, a koju je moderirao Prof. dr Zlatko Ahmetović, Predsednik Saveta Fakulteta za sport i turizam.

U drugom delu aktivnosti, Prof. dr Romana Romanov i Prof. dr Bojan Međedović, u okviru radionice Vežbe kod osoba sa bolom u leđima, ukazali su na značaj razvoja snage mišića koji daju potporu našem telu, nakon čega je usledio praktičan prikaz vežbi, pravilnih položaja tokom vežbanja, ali i zaštitnih položaja koji su važni prilikom svakodnevnih aktivnosti. Radionicu, Fitnes aktivnosti prilagođene malom prostoru vodili su Doc. dr Dušan Stupa i MSc Tatjana Jezdimirović. Predavači su skrenuli pažnju na mogućnost izvođenja kvalitetnih fitnes sadržaja, kao i ulogu trenera u sprovođenju istih na malom prostoru. Prikazani su različiti sadržaji, sa i bez rekvizita, koji su imali za cilj da podstaknu korišćenje bazičnih znanja, principa trenažnog procesa i kreativnost pri osmišljavanju i sprovođenju fitnes programa. U okviru poslednje radionice drugog dela aktivnosti, Prof. dr Dušan Perić i Doc. dr Stanislava Popov, govorili su o tome kako stvoriti i sačuvati zdrave navike. Nakon predstavljanja psiholoških aspekata formiranja životnih navika, usledile su praktične smernice i konkretni primeri vezani za stvaranje zdravih navika.

I ove godine su odabrane teme ispunile očekivanja svih prisutnih, sudeći po vrlo živoj i spontanoj diskusiji koja je usledila nakon iznetih saopštenja svih predavača, prilikom koje su učesnici, kroz brojna pitanja i primere iz prakse, ukazali na svoje zadovoljstvo i važnost ove teme u njihovom svakodnevnom radu.

Za više informacija o Fitnes Stavu 7, detaljnije se informišite na www.zivetizdravo.tims.edu.rs

U oktobru 2018. godine slede nove teme i ponovno druženju na Fitnes stavu 8.

Očekujemo vas!