Fakultet za sport i psihologiju

Gastronomska ponuda u hijerarhiji faktora uspešnosti restoranskog poslovanja

Doktorsku disertaciju kandidata Aleksandra Božića, na temu „Gastronomska ponuda u hijerarhiji faktora uspešnosti restoranskog poslovanja“ i Izveštaj o oceni disertacije, možete pogledati na linkovima ispod.

 

Aleksandar Božić disertacija sa obrazcima (PDF)
Izveštaj o oceni doktorske disertacije Aleksandar Božić 25.12.2020. (PDF)