Fakultet za sport i psihologiju

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Ernesta Šabića

Dana 18.09.2018. godine u 13,00 časova u Amfiteatru na Fakultetu za sport i turizam kandidat Ernest Šabić pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije pod nazivom: „Fizičke aktivnosti u stilovima života osoba srednje životne dobi u Republici Srpskoj“.