Fakultet za sport i psihologiju

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata MSc Lazara Radoša

Dana 24.06.2019. godine u 10,00 časova u Amfiteatru na Fakultetu za sport i turizam kandidat MSc Lazar Radoš pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije pod nazivom: „Faktori upravljanja karate klubom“.