Fakultet za sport i psihologiju

Jedinstveni turistički književni vodič Novog Sada

Priču o svom projektu Book-Mark i Jedinstvenom turističkom književnom vodiču Novog Sada predstavile su nam članice udruženja „Neokulturna Inicijativa Van Okvira“ (NIVO) iz Novog Sada. Članovi udruženja su prošle godine osmislili projekat Book-Mark, kojim su pobedili na konkursu Erste banke „Super ste“. Njihova ideja je bila da naprave jedinstveni književni turistički vodič kroz Novi Sad. Tako je nastala dvojezična brošura na 194 strane, koja je ugledala svetlost dana u septembru ove godine. Brošura, osim priče o piscima, donosi i veoma zanimljive podatke o književnim kružocima, institucijama i poznatim kafanama u kojima su se okupljali pisci. Studenti turizma su čuli iskustvo mladih ljudi koji su realizovali svoj prvi književno-turistički projekat, i ujedno dobili poziv da se uključe sa idejama i predlozima za nastavak aktivnosti vezanih za Vodič i korišćenje njegovog sadržaja.