U periodu od 25. do 30. 06. 2018. godine, Fakultet za sport i turizam – TIMS iz Novog Sada, organizuje „TIMSovu letnju školu za trenere“ u okviru koje će se realizovati program stručnog osposobljavanja trenera za sticanje zvanja Sportski operativni trener. Nastava će se realizovati u sledećim sportskim granama: košarka, odbojka, rukomet, vaterpolo, fitnes, stoni tenis, plivanje, konjički sport i džudo.

Program Letnje škole obuhvata:

 • Edukativni deo programa (obavezna teorijska i praktična nastava iz opštih i užestručnih predmeta, polaganje ispita i sertifikat);
 • Građu za pripremu ispita (u elektronskoj formi);
 • Smeštaj na bazi šest noćenja u centru Novog Sada (u ponudi su tri tipa smeštaja: hotel 3*, hostel i apartmani);
 • Jedan nastavni blok u prirodi, u ambijentu Nacionalnog parka Fruška gora uz ručak i rekreaciju;
 • Ishranu (ručak i večera prema programu);
 • Turističke obilaske Novog Sada i Sremskih Karlovaca, kao i zabavni deo programa.

Programom su obuhvaćena i dva fakultativna izleta: vožnja brodom po Dunavu i šetnja kroz podzemne vojne galerije Petrovaradinske tvrđave u pratnji vodiča.

Dodatne informacije o TIMSovoj letnjoj školi za trenere mogu se dobiti putem telefona +381 63 256 624 i +381 21 530 633 ili adrese: slobodan.krneta@tims.edu.rs ili adrijana.dozet@tims.edu.rs

Dodatne informacije u vezi smeštaja možete dobiti od Ivane Mišković putem telefona +381 63 344 651 ili mejla: ivana.miskovic@tims.edu.rs

U zavisnosti od vrste smeštaja i dodatnih usluga,
kandidati se mogu odlučiti za jedan od četiri ponuđena paketa TIMS.ovog letnjeg kampa:

[rpt name=”paket-1″]

 • Dobro došli na TIMS. Nakon prijave koju ste izvršili potrebno je da Fakultetu, do 20. 05. 2018. godine, dostavite kopiju lične karte, kopiju diplome o prethodno završenom redovnom školovanju, a dame, kod kojih je došlo do promene prezimena u odnosu na izdatu diplomu, treba da dostave i izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih. Navedena dokumentacija se može skenirati i poslati elektronskim putem ili putem pošte na adresu: TIMS, Novi Sad, Radnička 30a. Obavezno treba naznačiti da je dokumentacija za stučno osposobljavanje;
 • Od ukupne finansijske obaveze, u zavisnosti od paketa koji ste odabrali, potrebno je da Fakultetu, najkasnije do 20. 05. 2018. godine, uplatite depozit u iznosu od 150 evra. Uplatu možete izvršiti u dinarskoj protivrednosti, a prema srednjem kursu NBS na dan uplate, na račun Fakulteta:
  TIMS, 21000 Novi Sad, Radnička 30a,
  Br. računa: 265-2010310003938-78.
  Svrha uplate je školarina, a poziv na broj je 2 – 1/N.

  Uplate iz inostranstva obavljaju se prema uputstvu za devizno plaćanje, koje čini sastavni deo ove informacije. Ako uplatu vrši klub ili savez treba da nam dostavite pun naziv uplatioca, adresu, PIB i koliki iznos se uplaćuje, pa da Vam se na osnovu toga izda odgovarajući predračun. Dokaz o izvršenoj uplati (kopiju uplatnice ili izvoda) obavezno dostavljate profesoru Slobodanu Krneti. Dostavljanjem dokaza o uplati depozita stičete pravo da dobijete građu za pripremu ispita i uključite se u program TIMSove letnje škole za trenere. Do 20.05.2018. godine može se uplatiti i celokupan iznos školarine. U slučaju odustajanja uplaćeni depozit se ne vraća! Ko uplati samo deozit u obavezi je da ostatak sredstava, do punog iznosa, uplati prilikom dolaska, odnosno prvog dana letnje škole za trenere, na Fakultetu!
 • Prisustvo nastavi je obavezno! Ako imate položen jedan ili više ispita koji su predviđeni našim programom, na višoj ili visokoj školi, potrebno je da nam dostavite uverenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi. Za svaki priznat ispit školarina se umanjuje za 20 evra;
 • Profesore Slobodana Krnetu ili Adrijanu Dozet, kod kojh možete dobiti dodatne informacije, možete kontatkirati u kabinetu ponedeljkom od 08,00 do 14,00 i od 15,00 do 19,00, a od utorka do petka od 8,00 do 14,00 časova. Kabinet se nalazi u Stevana Musića 15 b, ili na mejl adrese: slobodan.krneta@tims.edu.rs i adrijana.dozet@tims.edu.rs

[supsystic-tables id=1]

[supsystic-tables id=3]

 

Imenovani predavači su:

 • Košarka: MSc Sava Rajković
 • Odbojka: dr Nedžad Osmankač
 • Rukomet: dr Slađana Grujić
 • Vaterpolo: trener Kolja Lazor
 • Fitnes: MSc Tatjana Jezdimirović
 • Stoni tenis: Prof. dr Romana Romanov
 • Plivanje: Prof. dr Bojan Međedović
 • Konjički sport: Diplomirani nastavnik jahanja Rajko Dokić
 • Džudo: MSc Veselin Novaković