Fakultet za sport i psihologiju

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Trećeg decembra, na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, u zgradi Opštine Inđija, održan je simpozijum pod nazivom „Prilike socijalne integracije kroz parasport”. Događaj je realizovan u okviru projekta  „Socijalna integracija kroz parasport – Parainspired!” koji je finansijski podržan od strane Evropske unije, u sklopu IPA II programa prekogranične saradnje (Srbija – Bosna i Hercegovina ) 2014-2020. Na poziv Pokrajinskog sekretara za sport i omladinu, gospodina Vladimira Bateza, jedan od govornika na Simpozijuma bila je i prof. dr Romana Romanov sa Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada. Prof. Romanov je govorila na temu: „Značaj i uloga edukacije u sportu za osobe sa invaliditetom” koja u potpunosti korespondira sa ciljevima projekta, koji se, u širem kontekstu, dovode i u vezu sa povećanjem kompetencija stučnjaka u sportu. Jedna od učesnica Simpozijuma, bila je i studentkinja Fakulteta za sport i turizam, Borislava Perić Ranković, naša najtrofejnija sportiskinja za osobe sa invaliditetom (dobitnica evropskih, svetskih i paraolimpijskih odličja). Doprinos zaključcima dao je i prof. dr Zlatko Ahmetović, ukazujući na to da sport kao univerzalna vrednost mora biti dostupna svima, te da ne treba govoriti samo o elitnom sportu, već o sportu koji bi integrisao u društvo sve osobe sa invaliditetom koje iskazuju afinitet ka fizičkim aktivnostima.