Turizam

KANDIDATI KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI NA NEKOM OD SRODNIH FAKULTETA, MOGU SE UPISATI BEZ POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA.

GODINE

SEMESTARA

ESPB Bodova

Na Fakultetu za sport i turizam realizuje se akreditovan studijski program pod nazivom Menadžment i biznis u turizmu. Nastava na ovom studijskom programu se odvija u malim grupama, uz upotrebu savremenih nastavnih metoda, sa ciljem usvajanja praktičnih znanja i veština koje su neophodne za zapošljavanje i rad u oblasti turizma.

Posvećenost nastavnog osoblja se ogleda u individualnom pristupu svakom studentu, uz poštovanje interesovanja, sklonosti i ideja svakog studenta ponaosob.

Znanje stečeno tokom studija na Fakultetu za sport i turizam, omogućava sticanje dobre osnove za rad u oblasti hotelijerstva, agencijskog poslovanja, upravljanja turističkom destinacijom, u oblasti ruralnog, kulturnog i aktivnog turizma, ali i za pokretanje sopstvenog malog biznisa.

Predavanja i vežbe na Fakultetu za sport i turizam su interaktivnog tipa, omogućavaju studentima da, uz upotrebu računara i savremene literature, samostalno istražuju, zaključuju, sagledavaju i razumeju aktuelne trendove na turističkom tržištu, te da osmišljavaju i kreiraju inovativne turističke usluge i proizvode.

Pored nastave koja se sprovodi u prostorijama Fakulteta, studenti druge i treće godine osnovnih studija deo nastave obavljaju i u renomiranim kompanijama iz oblasti turizma, u sklopu obavezne stručne prakse. Tom prilikom se upoznaju sa radom u hotelima, hostelima, kampovima i turističkim agencijama, dok na trećoj i četvrtoj godini studija učestvuju u kreiranju i realizaciji programa Terenskih vežbi u Srbiji, ali i u inostranstvu. U okviru odabranih radnih zadataka, studenti dobijaju priliku da se oprobaju u ulozi turističkih agenata, vodiča, animatora, rekreatora ili marketing menadžera, što često biva presudno u donošenju odluke o izboru budućeg zanimanja u turizmu.

Ako vas privlači dinamičan, kreativan i odgovoran posao pun izazova, komunikativni ste, snalažljivi i kreativni, studiranje na Fakultetu za sport i turizam je idealan izbor za vas!

1. godina

Osnove turizma
Sociologija
Osnove ekonomije
Engleski jezik 1
Drugi strani jezik 1 – Nemački jezik 1
Primenjena informatika
Resursi u turizmu
Osnove menadžmenta
Engleski jezik 2
Drugi strani jezik 2 – Nemački jezik 2
Socijalna psihologija

2. godina

Agencijsko poslovanje
Principi marketinga
Pravo i etika
Engleski jezik 3
Drugi strani jezik 3 – Nemački jezik 3
Kvantitativne metode
Komunikologija
Engleski jezik 4
Drugi strani jezik 4 – Nemački jezik 4
Principi održivog razvoja
Finansije sa računovodstvom

3. godina

Engleski jezik 5
Blok izbornih predmeta 1 (bira se 1 od 3)
Vežbanje i zdravlјe
Ruralni razvoj
Sociologija kulture i umetnosti
Kreiranje i razvoj usluga
Turistička destinacija
Blok izbornih predmeta 2 (bira se 1 od 3)
Preduzetništvo
Saobraćaj i turizam
E-biznis
Engleski jezik 6
Blok izbornih predmeta 3 (bira se 1 od 3)
Tržišno komuniciranje
Upravlјanje procesima komunikacije sa potrošačima
Ponašanje potrošača
Ugostitelјstvo
Blok izbornih predmeta 4 (bira se 1 od 3)
Aktivnosti u prirodi
Komplementarni sektori u turizmu
Istorija kulture i umetnosti
Terenske vežbe Turizam 1

4. godina

Lokalni razvoj
Blok izbornih predmeta 5 (bira se 1 od 2)
Menadžment lјudskih resursa
Liderstvo i personalni menadžment
Blok izbornih predmeta 6 (bira se 1 od 2)
Porodični biznis
Menadžment u kulturi
Engleski jezik 7
Turističke destinacije sveta
Tematski turizam
Sportski događaji
Engleski jezik 8
Terenske vežbe Turizam 2
Diplomski rad

Savladavanjem programa osnovnih akademskih studija, studenti stiču sledeće opšte kompetencije:

 • Poznavanje i razumevanje naučne i stručne utemeljenosti znanja sa područja menadžmenta i biznisa
 • Vladanje znanjima s područja ekonomije, menadžmenta, marketinga, informatike, prava, etike i njihovo povezivanje u cilju donošenja pravovremenih i optimalnih poslovnih odluka,
 • Sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja kao i posledice određenih pojava na području menadžmenta,
 • Osposobljenost za samostalan stručni rad i donošenje pravovremenih i optimalnih poslovnih odluka,
 • Savladane istraživačke metode i postupci menadžmenta u užoj oblasti specijalizacije,
 • Osposobljen da uočava i vrednuje intersektorsko povezivanje turizma i drugih privrednih grana i komplementarnih usluga,
 • Usvojio je ključna znanja o turizmu kao kompleksnom fenomenu savremenog doba i heterogenim aspektima i ciljevima njegovog razvoja,
 • Osposobio se za percepciju i razumevanje suštinskih pitanja, veza i zakonomernosti međuodnosa turizma i ekonomske, prirodno-ekološke i socio-kulturne sredine,
 • Osposobljen je da adekvatno vrednuje ekonomske, socio-kulturne, ekološke i psihološke faktore pri donošenju odluka o planovima i projektima razvoja turizma.

Na temelju opštih kompetencija, studenti stiču i sledeće predmetno specifične kompetencije:

 • Sposobnost iniciranja i rešavanja konkretnih poslovnih i stručnih problema, primenom potvrđenih metoda i postupaka u užoj oblasti,
 • Razvoj veština i spretnosti u upotrebi znanja s područja ekonomije i menadžmenta u planiranju, vođenju, organizovanju i kontroli jednostavnijih poslovnih procesa uopšte i u užoj oblasti,
 • Osposobljenost za primenu informacionih tehnologija u analizi rezultata poslovanja i donošenju pravovremenih i optimalnih poslovnih odluka,
 • Raspolaže bitnim znanjima o potrebi zasnivanja celokupnog turističkog privređivanja na principima i smernicama održivog razvoja, čime će se dugoročno zadovoljavati potrebe turista i subjekata koji pružaju usluge u turizmu,
 • Osposobljen je za korišćenje različitih metoda istraživanja teorije i prakse menadžmenta, menadžmenta uslužnih preduzeća i procesa i turističkog razvoja: matematičko-statističke, deskriptivno-eksplikativne i empirijsko-normativne metode, anketna ispitivanja i dr.
POGLEDAJTE I OSTALE STUDIJSKE PROGRAME