Fakultet za sport i psihologiju

Uticaj adaptiranog programa malog fudbala na sposobnost motornog učenja i psihosocijalni status osoba sa Daunovim sindromom

Doktorsku disertaciju kandidata Bojane Milićević Marinković, na temu „Uticaj adaptiranog programa malog fudbala na sposobnost motornog učenja i psihosocijalni status osoba sa Daunovim sindromom“ i Izveštaj o oceni disertacije, možete pogledati na linkovima ispod.

 

Doktorska disertacija Bojana Milićević Marinković (PDF)
Izveštaj o oceni doktorske disertacije Bojana Milićević Marinković (PDF)