Fakultet za sport i turizam

Uticaj miogenih sposobnosti i nivoa tehnike na dužinu jednoručnog bacanja lopti različitih težina kod mladih rukometaša – Mr Dragan Kuburović