Fakultet za sport i turizam

Uticaj miogenih sposobnosti i nivoa tehnike na dužinu jednoručnog bacanja lopti različitih težina kod mladih rukometaša – Mr Dragan Kuburović

Doktorsku disertaciju kandidata Mr Dragana Kuburovića, na temu „Uticaj miogenih sposobnosti i nivoa tehnike na dužinu jednoručnog bacanja lopti različitih težina kod mladih rukometaša“, možete pogledati ovde:

Dragan Kuburovic – Disertacija (PDF)