Fakultet za sport i psihologiju

Turistička valorizacija istorijskog jezgra Cetinja u funkciji razvoja kulturnog turizma

Doktorsku disertaciju kandidata Maje Ćetković, na temu „Turistička valorizacija istorijskog jezgra Cetinja u funkciji razvoja kulturnog turizma“ i Izveštaj o oceni disertacije, možete pogledati na linkovima ispod.

 

Disertacija Maja Ćetković za uvid javnosti (PDF)
Izveštaj o oceni doktorske disertacije Maja Ćetković 05.02.2021. (PDF)