Fakultet za sport i psihologiju

Turistička valorizacija istorijskog jezgra Cetinja u funkciji razvoja kulturnog turizma