Fakultet za sport i turizam

Turistička valorizacija istorijskog jezgra Cetinja u funkciji razvoja kulturnog turizma