Fakultet za sport i turizam

Determinante promena kompetencija ljudskih resursa u turističkim agencijama u Republici Srbiji – MSc Ivana Mišković

Doktorsku disertaciju kandidatkinje MSc Ivane Mišković, na temu „Determinante promena kompetencija ljudskih resursa u turističkim agencijama u Republici Srbiji“, možete pogledati ovde:

Mišković Ivana – disertacija  (PDF)