Fakultet za sport i psihologiju

Determinante promena kompetencija ljudskih resursa u turističkim agencijama u Republici Srbiji – MSc Ivana Mišković