Fakultet za sport i psihologiju

FITNES STAV 7

26. maja 2018. godine, Fakultet za sport i turizam, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, i u saradnji sa Savezom za rekreaciju i fitnes Srbije, sedmi put, organizuje jednodnevni Stručno-naučni skup Fitnes Stav 7. Teme ovogodišnjeg FS7 posvećene su kontroli i usmerenom fitnes treningu kao preduslovu za poboljšanje kvaliteta života i očuvanje zdravlja.

Link za prijavu: https://goo.gl/forms/BbPka9ORgFqqlEO73

Raspored aktivnosti:

9:30 -10:00h Registracija učesnika
10:00 – 10:15h Pozdravna reč
10:15 – 11:00h

 

„Biohemijske promene tokom fizičke aktivnosti”

Prof. dr Milan Vraneš

Prirodno-matematički fakultet

11:00 – 11:45h

 

„Monitoring markera fiziološke reakcije na opterećenje u fitnesu”

Prof. dr Zoran Đokić

Fakultet za sport i turizam

11:45 – 12:15h “Diskusija”

Prof. dr Zlatko Ahmetović

Fakultet za sport i turizam

12:15 – 13:00h Pauza
 

 

 

 

13:00h – 14:45 h

Sala Fakulteta/ Učionica br. 2 / Amfiteatar

“Fitnes aktivnosti prilagođene malom prostoru”

Doc. dr Dušan Stupar i MSc Tatjana Jezdimirović

Fakultet za sport i turizam

“Vežbe kod osoba sa bolom u leđima”

Prof. dr Romana Romanov i Prof. dr Bojan Međedović

Fakultet za sport i turizam

“Kako stvoriti i sačuvati zdrave navike”

Prof. dr Dušan Perić i Doc. dr Stanislava Popov

Fakultet za sport i turizam

14:45 – 15:00h Dodela sertifikata

 

Kotizaciju u iznosu od 1.200,00 dinara plaćaju učesnici kojima je potreban sertifikat sa bodovima.