Fakultet za sport i psihologiju

I ja sam aktivna

U okviru akcije I ja sam aktivna, koju je organizovao Fakultet za sport i turizam iz Novog Sada, 8. maja u amfiteatru Fakulteta, dr Brigita Lepeš-Bingold, ginekolog iz poliklinike NOVAKOV i sar. održala je zanimljivo predavanje na temu Oni dani u mesecu koje je pobudilo značajno interesovanje među mnogobrojnim učesnicama, učenicama novosadskih srednjih škola. Ovo je samo jedno u nizu predavanja nastalih na inicijativu zaposlenih na Fakultetu: prof. dr Romane Romanov, prof. dr Dušanke Đurović i MSc Tatjane Jezdimirović, sa ciljem da se mlade žene upoznaju sa osnovnim praktičnim i teorijskim saznanjima o značaju fizičke aktivnosti za zdravlje, sa posebnim osvrtom na uticaj istih na organizam žene. Dobijeni odgovori mogu pomoći da se razume kako „oni dani u mesecu“ utiču na telo i fizičku sposobnost žena. Predavanjem se ukazalo i na nužnost odgovornog ponašanja prema sopstvenom telu i potrebama organizma, uopšte. Stiče se utisak da su nakon ovog predavanja, učesnice postale spremnije da se uhvate u koštac sa svim izazovima iz okruženja, ali i postale svesnije ograničenja koja sebi treba postaviti.

Zahvaljujemo se poliklinici NOVAKOV i sar. i doktorki Lepeš-Bingold na iskazanoj spremnosti i dobroj volji da deo svog stručnog znanja i praktičnog iskustva prenesu i time omoguće formiranje ispravnog stava prema ulozi i značaju fizičke aktivnosti u životu svake žene.