Fakultet za sport i psihologiju

Izbori za članove Studentskog parlamenta – konačni rezultati