Fakultet za sport i psihologiju

Javna odbrana doktorske disertacije

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Đukić Gorana pod nazivom:

“Dinamika promena antroploških karakteristika dece 7 i 11 godina starosti u periodu od 1990. do 2020. godine”, održaće se u ponedeljak 06. marta 2023. godine u amfiteatru fakulteta sa početkom i 14h.