Fakultet za sport i psihologiju

Javna odbrana doktorske disertacije

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Bajin Milana na temu Uticaj opterećenja đačke torbe na posturalni status učenika uzrasta 11-13 godina, održaće se u sredu 22. novembra 2023. godine u 13h u amfiteatru fakulteta.