Fakultet za sport i psihologiju

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Nebojše Ilića

16.05.2018. godine u 12,30 časova u Amfiteatru, na Fakultetu za sport i turizam kandidat mr Nebojša Ilić pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije pod nazivom: „Kinematička i dinamička analiza zaveslaja u veslanju“.