Fakultet za sport i psihologiju

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata MSc Aleksandra Božića

Dana 23.04.2021. godine u 12,30 časova u Amfiteatru na Fakultetu za sport i turizam kandidat MSc Aleksandar Božić pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije pod nazivom: „Gastronomska ponuda u hijerarhiji faktora uspešnosti restoranskog poslovanja“.