Fakultet za sport i psihologiju

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata MSc Bojane Milićević Marinković

Dana 11.02.2021. godine u 1o,00 časova u Amfiteatru na Fakultetu za sport i turizam kandidat MSc Bojana Milićević Marinković pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije pod nazivom: „Uticaj adaptiranog programa malog fudbala na sposobnost motornog učenja i psihosocijalni status osoba sa Daunovim sindromom“.

.